سرفصل کنکور دکتری مجموعه مهندسی معدن

 • سرفصل های درس مکانیک خاک و سنگ

  نام بسته درسی: مکانیک خاک و سنگ —————————– فهرست: مکانیک خاک خاك چیست؟ کانی های رسی روابط وزني – حجمي خاك سختي خاك و خواص پلاستيكي خاكهاي دانه‌ريز فعاليت طبقه‌بندي خاك‌ها طبقه بندی خاک های…

 • سرفصل های درس هيدرومتالورژي

  نام بسته درسی: هیدرومتالورژی ————————— فهرست: اکسیداسیون و احیاء                                                                                                                                     پتانسیل الکترودی                                                                                                                                        سیم های الکتروشیمیایی                                                                                                                                محلول‌های نمکی                                                                                                                                       سیانورها                                                                                                                                                   تئوری فروشویی                                                                                                                                         فرآیندهای الکتروشیمیایی                                                                                                                            فرآیندهای احیایی                                                                                                                                      فرآیندهای الکترولیتی                                                                                                                                  فرآیندهای تابع‌انتشار                                                                                                                                   فرآیندهای شیمیایی                                                                                                                                    فروشویی درجا                                                                                                                                         …

 • سرفصل های درس فلوتاسیون

  نام بسته درسی: فلوتاسیون ————————- فهرست:  بار سطحی برهم کنش های شیمیایی خاص انحلال ترجیحی یون ها جانشینی شبکه ای دو لایه ای الکتریکی کلکتورها و نمک های آنها کلکتورهای کاتیونی میسلیزاسیون کلکتورهای آنیونی اکسیدریل…

 • سرفصل های درس معدن کاری زیرزمینی پيشرفته

  نام بسته درسی: معدن کاری زیرزمینی پيشرفته ———————————— فهرست: طریقه تقسیم بندی روش های استخراج تکنیک های انتخاب روش استخراج بهینه سازی محدوده معادن زیرزمینی روش نمودار پایداری در طراحی کارگاه های استخراج نشست در…

 • سرفصل های درس تحقیق در عملیات

  نام بسته درسی: تحقیق در عملیات ————————————— فهرست: فصل اول: مدل سازي فصل دوم: برنامه ريزي خطي فصل سوم:روش سيمپلكس فصل چهارم: نظريه دوگانگي فصل پنجم : روابط كليدي و تحليل حساسيت فصل ششم :…