مجموعه مهندسی نقشه برداری

  • سرفصل های درس سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

    نام بسته درسی: سامانه های اطلاعات جغرافیایی GIS ——————————————- فهرست: تاريخچه عکس­برداري هوايي مزاياي عکس­هاي هوايي نسبت به نقشه معايب عکسهاي هوايي نسبت به نقشه ويژگي­هاي عکس­هاي هوايي                        اطلاعات حاشيه­اي عکس­هاي هوايي علائم گوشه­اي و…