سرفصل های کنکور دکتری فرهنگ و زبان های باستانی

  • سرفصل های درس تاریخ ایران پیش از اسلام

    نام بسته درسی : تاریخ ایران پیش از اسلام ———————————————————————– فهرست: سلوکیان سلوکیان و اشکانیان   پیامد فرمانروایی سلوکیان بر ایران   امپراتوری اشکانیان روابط با رومیان و ارمنی‌ها جنگ‌های ایران و روم پایان کار…

  • سرفصل های درس زبان های ایران باستان و میانه

    نام بسته درسی : زبان های ایران باستان و میانه (اوستایی،فارسی باستان،فارسی میانه(پهلوی)) ———————————————————————————————————————————————————– فهرست: زبانهای ایرانی باستان اوستایی فارسی باستان زبان های ایرانی میانه پهلوی اشکانی فارسی میانه  بخش هایی از بسته درسی زبان…