سرفصل های کنکور دکتری مدیریت پروژه

  • معرفی منابع دکتری

    معرفی منبع دکتری مبانی مدیریت پروژه

      منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مدیریت پروژه – درس نظریه ها و روش های مدیریت پروژه – منبع دکتری مبانی مدیریت پروژه   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس نظریه ها…

  • سرفصل های درس نظریه ها و روش های مدیریت پروژه

    نام بسته درسی : نظریه ها و روش های مدیریت پروژه ——————————————————————————- فهرست: فصل اول : مقدمه ای بر مدیریت پروژه فصل دوم : تاریخچه مدیریت پروژه و فناوری اطلاعات فصل سوم : گروه های…