سرفصل های کنکور دکتری مرمت آثار و اشیای تاریخی

  • سرفصل های درس مبانی نظری مرمت

    نام بسته درسی : مبانی نظری مرمت ——————————————————– فهرست: تعاريف و واژگان                                                                                                                                    فرسايش و فرسودگي                                                                                                                          مرمت و مرمت شهري                                                                                                                           باززنده سازی معماری                                                                                                                              نظریه ها و شخصیت ها در سیر تکامل تفکر مرمت                                                                                       نکات…

  • سرفصل های درس تاریخ هنر ایران و جهان

    نام بسته درسی : تاریخ هنر ایران و جهان —————————————————————- فهرست: ایران در ادوار کهن  عیلامیان سفالگری و پیکرتراشی در ایران کهن فلزکاری اقوام مهاجر خوروین املش لرستان  مادها  هخامنشیان اشکانیان ساسانیان دوران اسلامی هنرهای…