سرفصل های کنکور دکتری مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی

  • سرفصل های درس مبانی نظری حفاظت و مرمت ابنیه و بافت های واجد ارزش

    نام بسته درسی : مبانی نظری حفاظت و مرمت ابنیه و بافت های واجد ارزش ——————————————————————————————————— فهرست: تعاريف و واژگان                                                                                                                                    فرسايش و فرسودگي                                                                                                                          مرمت و مرمت شهري                                                                                                                           باززنده سازی معماری                                                                                                                             نظریه ها و شخصیت…

  • سرفصل های درس تاریخ معماری و هنر ایران و جهان

    نام بسته درسی : تاریخ معماری و هنر ایران و جهان ———————————————————————- فهرست: ایران در ادوار کهن                                                                                                                                       عیلامیان                                                                                                                                                   سفالگری و پیکرتراشی در ایران کهن                                                                                                                 فلزکاری                                                                                                                                                 اقوام مهاجر                                                                                                                                              خوروین                                                                                                                                                  املش                                                                                                                                                      لرستان                                                                                                                                                    مادها                                                                                                                                                    …