سرفصل های دکتری گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری مدیریت منابع آب‌های زیرزمینی

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه علوم و مهندسی ابخیز – درس مدیریت منابع اب– منبع دکتری مدیریت منابع آب‌های زیرزمینی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس مدیریت منابع اب کلیک…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری منابع آب

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه علوم و مهندسی ابخیز – درس مدیریت منابع اب– منبع دکتری منابع آب   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس مدیریت منابع اب کلیک کنید.  …

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری اص‍ول‌ ه‍ی‍درول‍وژی‌ ک‍ارب‍ردی‌

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه علوم و مهندسی ابخیز – درس هیدرولوژی– منبع دکتری اص‍ول‌ ه‍ی‍درول‍وژی‌ ک‍ارب‍ردی‌   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس هیدرولوژی کلیک کنید.   ‏سرشناسه : ع‍ل‍ی‍زاده‌،…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه علوم و مهندسی ابخیز – درس ژئومورفولوژی 1– منبع دکتری ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس ژئومورفولوژی 1 کلیک کنید.   ‏سرشناسه : چ‍ورل‍ی‌،‏‫…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری ژئ‍وم‍رف‍ول‍وژی‌ ای‍ران‌

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه علوم و مهندسی ابخیز – درس ژئومورفولوژی 1– منبع دکتری ژئ‍وم‍رف‍ول‍وژی‌ ای‍ران‌   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس ژئومورفولوژی 1 کلیک کنید.   سرشناسه :…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری آبخیزداری و حفاظت خاک

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه علوم و مهندسی ابخیز – درس ابخیزداری– منبع دکتری آبخیزداری و حفاظت خاک   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس ابخیزداری کلیک کنید.   سرشناسه :…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری حفاظت آب و خاک

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه علوم و مهندسی ابخیز – درس حفاظت خاک– منبع دکتری حفاظت آب و خاک   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس حفاظت خاک کلیک کنید.  …

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری حفاظت آب و خاک

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه علوم و مهندسی ابخیز – درس حفاظت اب– منبع دکتری حفاظت آب و خاک   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس حفاظت اب کلیک کنید.  …

 • سرفصل های درس طراحی ادوات صیادی

  نام بسته درسی : طراحی ادوات صیادی —————————————————————– فهرست: مقدمه طبقه بندی ابزار صید مطالعه پیشینه یک واحد اجتماعی صیادی سطح بندی مراکز صید و سکونتگاه صیادان قشر بندی اجتماعی در جوامع صیادی شاخص سواد…

 • سرفصل های درس فناوری پیشرفته صید

  نام بسته درسی : فناوری پیشرفته صید ——————————————————————— فهرست: مقدمه تاریخچه صیدو صیادی ایران جایگاه تولید آبزیان در ایران و جهان صید صیاد روش صیادی تجهیزات صیادی عملیات صیادی ترکیب صید سهمیه سید صید در…

 • سرفصل های درس فناوری ابزیان

  نام بسته درسی : فناوری ابزیان —————————————————– فهرست: مقدمه بیوتکنولوژی فرآورده های شیلاتی فرآورده های آبزیان نگاهی اجمالی به فرآورده های حاصل از ماهیان خاویاری تهيه چيپس از ماهي كيلكا كنسرو ماهي كيلكا در سس…

 • سرفصل های درس فراوری ابزیان

  نام بسته درسی : فراوری ابزیان —————————————————- فهرست: مقدمه مدیریت فرآورده های شیلاتی مفهوم مدیریت اهمیت مدیریت سطوح مدیریت وضایف مدیریت اصول برنامه ریزی تعریف برنامه ریزی برنامه ریزی استراتژیک رویکرد اصلی مشتری مداری تاریخچه…

 • سرفصل های درس مدیریت ابزی پروری

  نام بسته درسی : مدیریت آبزی پروری ——————————————————————- فهرست: مقدمه                                                                                                                                                      مدیریت                                                                                                                                                    مدیریت صید                                                                                                                                              مدیریت بهره برداری ازصید آبزیان واهداف آن                                                                                                     حذف روش صید دامگستر در راستای حفظ ذخائر                                                                                                 مدیریت مزارع ماهیان گرمابی                                                                                                                       شخم زنی…

 • سرفصل های درس تکثیر و پرورش تکمیلی

  نام بسته درسی : تکثیر و پرورش تکمیلی ——————————————————————————————————- فهرست: تکثیر و پرورش تکمیلی ماهی                                                                                                                              کاربرد هورمون های طبیعی و سینتیک در القاء رسیدگی جنسی ماهیان مولد                                                                    عوامل کنترل کننده تولید مثل                                                                                                                          روشهای تشخیص رسیدگی…

 • سرفصل های درس ماهی شناسی

  نام بسته درسی : ماهی شناسی —————————————————- فهرست: مقدمه طبقه بندی ماهیان تاریخچه ماهی شناسی اهمیت و ارزش غذایی ماهی اشکال بدن ماهیان اجزای بدن ماهیان باله ها پوست اندام های نورانی رنگ بدن ماهیان…

 • سرفصل های درس اکولوژی

  نام بسته درسی : اکولوژی ———————————————- فهرست: فصل اول : تعاریف اکولوژی تقسیمات اکولوژی تعریف اکوسیستم تقسیمات اکوسیستم  طبقه بندی اکوسیستم مکانیسم تولید مکانیسم تجزیه سطوح  غذایی شبکه غذایی انرژی انواع انرژی در اکوسیستم نحوه…

 • سرفصل های درس ژنتیک و اصلاح نژاد درختان جنگلی

  نام بسته درسی : ژنتیک و اصلاح نژاد درختان جنگلی ————————————————————————————— فهرست: اصلاح درختان جنگلی حفاظت از تنوع زیستی ژنتیک جنگلی تقسیم سلولی آلل میتوز و میوز         کراسینگ اوور Crossing over اشتباهات همانند سازی و…

 • سرفصل های درس جامعه شناسی گیاهی

  نام بسته درسی : جامعه شناسی گیاهی ——————————————————————————— فهرست: جامعه شناسي گياهي Plant Community Phytosociology گل حسرت liliacea     آشنايي با اصطلاحات تاريخچه مطالعات اکولوژي پوشش گياهي کلمنتس و تنسلي: (آمريکايي ها) جامعه از نظر جغرافياي…

 • سرفصل های آزمون دکتری جنگل شناسی

  دروس عمومی شامل:     زبان انگلیسی      استعداد تحصیلی دروس تخصصی شامل: اکولوژی جنگل جنگل شناسی امار و اندازه گیری جنگل جامعه شناسی گیاهی ژنتیک و اصلاح نژاد درختان جنگلی

 • سرفصل های درس حمل و نقل چوب

  نام بسته درسی : حمل و نقل چوب —————————————————————- فهرست: 1-کلیات و مقدمه 2- روش هاي بهره برداري 3- سيستم بهره برداري 4- انتقال چوب با هلی کوپتر 5- تجهيزات اسكيدر كابلي 6- اجزاءكار در…

 • سرفصل های درس جاده سازی جنگل

  نام بسته درسی : جاده سازی جنگل ————————————————————————- فهرست: کلیات و تعاریف ابزار مورد نياز براي پياده كردن مسير هادي روي زمين فرق قوس و پيچ پياده كردن قوس ها لوازم مورد نياز براي پياده…

 • سرفصل های درس بیومتری جنگل

  نام بسته درسی : بیومتری جنگل ——————————————————- فهرست: کلیات و تعاریف طبقه بندی آماربرداری از جنگل انواع آماربرداری رگرسیون آزمون­های آماری آزمون خودسنجی منابع و ماخذ  بخش هایی از بسته درسی بیومتری جنگل 1-1 کلیات…

 • سرفصل های درس اقتصاد و قوانین مدیریت منابع طبیعی

  نام بسته درسی : اقتصاد و قوانین مدیریت منابع طبیعی ——————————————————————————————————– فهرست: مقدمه مولف مقدمه اشتغال در بخش کشاورزی وضعیت کشاورزی در کشورهای در حال توسعه اندازه مزرعه و بهره وری تولید انقلاب سبز در…

 • سرفصل های درس امار و اندازه گیری جنگل

  نام بسته درسی : آمار و اندازه گیری جنگل ———————————————————————- فهرست: کلیات و تعاریف اندازه گیری قطر اندازه گیری ارتفاع اندازه گيري ضخامت پوست ضریب شکل اندازه گیری حجم سن درختان رشد و رویش درخت…

 • سرفصل های درس جنگل شناسی

  نام بسته درسی : جنگل شناسی —————————————————— فهرست: فصل اول تعريف جنگل شناسي و پروش جنگل جنگل‌شناسي جنگل‌هاي دست كاشت اجراي جنگل‌شناسي تعريف جنگل تعريف درخت درخت كوچك درخچه درخچه كوچك يا زير درخچه گونه…

 • سرفصل های درس اکولوژی جنگل

  نام بسته درسی : اکولوژی جنگل ———————————————————————————- فهرست: 1-1- کلیات 1-2- شاخه­ هاي علم اكولوژي 1-3- آشنايي با بعضي از اصطلاحات  و مفاهيم در علم اكولوژي 1-4- مهمترين اكوسيستم هاي جنگلي جهان 1-5- گونه هاي…

 • سرفصل های درس ویروس شناسی گیاهی

  نام بسته درسی : ویروس شناسی گیاهی ———————————————————————– فهرست: فصل اول: معرفی ویروس ویروس ها چه هستند؟ مقایسه ویروس ها با سایر موجودات ساده سلولی خصوصیات فیزیکی ویروس ها خصوصیات بیوشیمیایی ویروس ها ترکیب و…

 • سرفصل های درس قارچ شناسی تکمیلی

  نام بسته درسی : قارچ شناسی تکمیلی —————————————————————– فهرست: فصل اول:سلسله قارچ ها                                                                                                                          فصل دوم:خصوصیات قارچ ها فصل سوم:انواع سیستماتیک قارچی فصل چهارم-شاخه کیتریدیومیکوتا                                                                                                               فصل پنجم:شاخه زیگومیکوتا(رده زیگومیستها)                                                                                                 فصل ششم-شاخه زیگومیکوتا(رده تریکومیستها)                                                                                               فصل هفتم:شاخه…

 • سرفصل های درس مدیریت بیماری های گیاهی

  نام بسته درسی : مدیریت بیماری های گیاهی ————————————————————- فهرست: آنتی بیوز                                                                                                                                                   نقش‌های آنتی‌بیوتیک‌ها در باکتری‌ها                                                                                                                تولید آنتی‌بیوتیک در قارچ‌ها                                                                                                                          سیدروفورها                                                                                                                                             اهمیت و نقش عنصر آهن در فرایندهای سلولی                                                                                                   جذب آهن به…

 • سرفصل های درس کنه شناسی تکمیلی

  نام بسته درسی : کنه شناسی تکمیلی ————————————————————- فهرست: مقدمه و اهمیت کنه ها تاریخچه کنه شناسی وضعیت کنه ها در رده بندی مشخصات عمومی زیررده کنه ها اندام شناسی بیرونی (External morphology) اندام شناسی…

 • سرفصل های درس سم شناسی تکمیلی

  نام بسته درسی : سم شناسی تکمیلی ———————————————————————- فهرست: فصل اول : آفت کش ها، کلیات و تعاریف فصل دوم : حشره کش های گیاهی Butanical Insecticides فصل سوم : آفت کشهای بیولوژیکی فصل چهارم…

 • سرفصل های درس کنترل بیولوژیک حشرات

  نام بسته درسی : کنترل بیولوژیک حشرات ———————————————————————- فهرست: فصل اول : آفات ، آفت کش ها و کنترل بیولوژیک فصل دوم : تاریخچه کنترل بیولوژیک فصل سوم : دامنه کنترل بیولوژیک فصل چهارم :…