سرفصل های کنکور دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی

 • سرفصل های درس روش های نوین آزمایشگاهی

  نام بسته درسی : روش های نوین آزمایشگاهی —————————————————————- فهرست: مقدمه انواع روش‌های کروماتوگرافی الف) کروماتوگرافی گازی ب) کروماتوگرافی مایع جاذب‌های بر پایه سیلیکا سیلیکا ژل‌های پیوند یافته جاذب‌های غیر سیلیکایی فازهای پیوند یافته سلولزی…

 • سرفصل های درس خواص فیزیکی مواد غذایی

  نام بسته درسی : خواص فیزیکی مواد غذایی ——————————————————————– فهرست: فصل اول : رئولوژی جامدات و شبه جامدات مقدمه مفهوم تنش و کرنش انواع رفتار رئولوژیکی مواد غذایی تنش شکست آنالیز پروفیل بافت (TPA) فصل…

 • سرفصل های درس میکروبیولوژی صنعتی

  نام بسته درسی : میکروبیولوژی صنعتی ——————————————————————– فهرست: فصل اول : گزینش برای متابولیتهای جدید متابولیتهای اولیه و ثانویه نژادهای مورد استفاده در گزینش فصل دوم : سوبستراهای تخمیر صنعتی سوبستراهای مورد استفاده به عنوان…

 • سرفصل های درس تکنولوژی مواد غذایی

  نام بسته درسی : تکنولوژی مواد غذایی ——————————————————————— فهرست: تعریف شیر فیزیولوژی تولید شیر خواصل فیزیکی و شیمیایی شیر گاو مواد ازته شیر روش های جداسازی کازئین از شیر پروتئین های محلول در سرم شیر…

 • سرفصل های درس اصول مهندسی صنایع غذایی

  نام بسته درسی : اصول مهندسی صنایع غذایی ——————————————————————– فهرست: آحاد و ابعاد جرم مخصوص – حجم مخصوص و… ثقل ویژه یا specific gravity یا SG خلل و فرج زاویه ریپوز – زاویه لغزش – زاویه اصطکاک داخلی…

 • سرفصل های درس شیمی مواد غذایی

  نام بسته درسی : شیمی مواد غذایی ——————————————————- فهرست: فصل اول : آب فصل دوم : لیپیدها فصل سوم : پروتئین ها فصل چهارم  : کربوهیدارت‌ها فصل پنجم : مواد معدنی فصل ششم : رنگ‌ها…

 • سرفصل های آزمون دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی

  دروس عمومی شامل:     زبان انگلیسی      استعداد تحصیلی دروس تخصصی شامل: شیمی مواد غذایی اصول مهندسی صنایع غذایی تکنولوژی مواد غذایی میکروبیولوژی صنعتی خواص فیزیکی مواد غذایی روش های نوین ازمایشگاهی