سرفصل های کنکور دکتری مجموعه ترویج و توسعه کشاورزی

 • سرفصل های درس سیاست و توسعه روستایی

  نام بسته درسی : سیاست و توسعه روستایی ————————————————————— فهرست: مقدمه مقایسه و بررسی فرآیندهای توسعه سیستم‌های اقتصادی شاخصهای پایداری انتقادها به مفهوم آثار زیست محیطی محاسبه آثار زیست‌محیطی مفهوم عملیاتی قلمرو محیطی توسعه روستایی…

 • سرفصل های درس برنامه ریزی و کاربرد ان در توسعه روستایی

  نام بسته درسی : برنامه ریزی و کاربرد ان در توسعه روستایی —————————————————————————————————- فهرست: مقدمه برنامه ریزی  مفاهیم برنامه ریزی مفهوم جریان و مداومت در برنامه ریزی ارشاد و هدایت در برنامه ریزی دورنگری و…

 • سرفصل های آزمون دکتری توسعه کشاورزی

  دروس عمومی شامل:     زبان انگلیسی      استعداد تحصیلی دروس تخصصی شامل: روش تحقیق ترویج و آموزش کشاورزی اصول مدیریت در ترویج و آموزش کشاورزی جامعه شناسی روستایی برنامه ریزی و کاربرد ان در توسعه…

 • سرفصل های درس جامعه شناسی روستایی

  نام بسته درسی : جامعه شناسی روستایی ———————————————————————- فهرست: مفاهیم اساسی مشارکت مردم در برنامه های توسعه ترویج مشارکتی  ارزشیابی مشارکتی  مهارت های تسهیل گری ارزیابی مشارکتی فقر ارزیابی بهره وران ارزیابی سریع نظام دانش…

 • سرفصل های درس اصول مدیریت در ترویج و آموزش کشاورزی

  نام بسته درسی : اصول مدیریت در ترویج و آموزش کشاورزی —————————————————————————————————— فهرست: مدل سیستم اجتماعی نظریه پیوستگی نیازها سبکهای مدیریت نهضت مدیریت علمی اثربخشی سبکهای اساسی رفتار رهبر              سیکل تغییر ویژگیهای سازمان مهارتهای ویژه…

 • سرفصل های درس ترویج و آموزش کشاورزی

  نام بسته درسی : ترویج و آموزش کشاورزی ————————————————————————– فهرست: تاریخ ترویج کشاورزی آموزش کشاورزی نقش سازمانهای بین المللی در ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مقدمه‌اي بر سياست‌هاي زيرساز ترويج و آموزش کشاورزي…