سرفصل های کنکور دکتری مجموعه شیلات

 • سرفصل های درس طراحی ادوات صیادی

  نام بسته درسی : طراحی ادوات صیادی —————————————————————– فهرست: مقدمه طبقه بندی ابزار صید مطالعه پیشینه یک واحد اجتماعی صیادی سطح بندی مراکز صید و سکونتگاه صیادان قشر بندی اجتماعی در جوامع صیادی شاخص سواد…

 • سرفصل های درس فناوری پیشرفته صید

  نام بسته درسی : فناوری پیشرفته صید ——————————————————————— فهرست: مقدمه تاریخچه صیدو صیادی ایران جایگاه تولید آبزیان در ایران و جهان صید صیاد روش صیادی تجهیزات صیادی عملیات صیادی ترکیب صید سهمیه سید صید در…

 • سرفصل های درس فناوری ابزیان

  نام بسته درسی : فناوری ابزیان —————————————————– فهرست: مقدمه بیوتکنولوژی فرآورده های شیلاتی فرآورده های آبزیان نگاهی اجمالی به فرآورده های حاصل از ماهیان خاویاری تهيه چيپس از ماهي كيلكا كنسرو ماهي كيلكا در سس…

 • سرفصل های درس فراوری ابزیان

  نام بسته درسی : فراوری ابزیان —————————————————- فهرست: مقدمه مدیریت فرآورده های شیلاتی مفهوم مدیریت اهمیت مدیریت سطوح مدیریت وضایف مدیریت اصول برنامه ریزی تعریف برنامه ریزی برنامه ریزی استراتژیک رویکرد اصلی مشتری مداری تاریخچه…

 • سرفصل های درس مدیریت ابزی پروری

  نام بسته درسی : مدیریت آبزی پروری ——————————————————————- فهرست: مقدمه                                                                                                                                                      مدیریت                                                                                                                                                    مدیریت صید                                                                                                                                              مدیریت بهره برداری ازصید آبزیان واهداف آن                                                                                                     حذف روش صید دامگستر در راستای حفظ ذخائر                                                                                                 مدیریت مزارع ماهیان گرمابی                                                                                                                       شخم زنی…

 • سرفصل های درس تکثیر و پرورش تکمیلی

  نام بسته درسی : تکثیر و پرورش تکمیلی ——————————————————————————————————- فهرست: تکثیر و پرورش تکمیلی ماهی                                                                                                                              کاربرد هورمون های طبیعی و سینتیک در القاء رسیدگی جنسی ماهیان مولد                                                                    عوامل کنترل کننده تولید مثل                                                                                                                          روشهای تشخیص رسیدگی…

 • سرفصل های درس ماهی شناسی

  نام بسته درسی : ماهی شناسی —————————————————- فهرست: مقدمه طبقه بندی ماهیان تاریخچه ماهی شناسی اهمیت و ارزش غذایی ماهی اشکال بدن ماهیان اجزای بدن ماهیان باله ها پوست اندام های نورانی رنگ بدن ماهیان…

 • سرفصل های درس اکولوژی

  نام بسته درسی : اکولوژی ———————————————- فهرست: فصل اول : تعاریف اکولوژی تقسیمات اکولوژی تعریف اکوسیستم تقسیمات اکوسیستم  طبقه بندی اکوسیستم مکانیسم تولید مکانیسم تجزیه سطوح  غذایی شبکه غذایی انرژی انواع انرژی در اکوسیستم نحوه…