سرفصل های کنکور دکتری مجموعه علوم مرتع،آبخیز و بیابان

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری مدیریت منابع آب‌های زیرزمینی

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه علوم و مهندسی ابخیز – درس مدیریت منابع اب– منبع دکتری مدیریت منابع آب‌های زیرزمینی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس مدیریت منابع اب کلیک…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری منابع آب

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه علوم و مهندسی ابخیز – درس مدیریت منابع اب– منبع دکتری منابع آب   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس مدیریت منابع اب کلیک کنید.  …

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری اص‍ول‌ ه‍ی‍درول‍وژی‌ ک‍ارب‍ردی‌

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه علوم و مهندسی ابخیز – درس هیدرولوژی– منبع دکتری اص‍ول‌ ه‍ی‍درول‍وژی‌ ک‍ارب‍ردی‌   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس هیدرولوژی کلیک کنید.   ‏سرشناسه : ع‍ل‍ی‍زاده‌،…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه علوم و مهندسی ابخیز – درس ژئومورفولوژی 1– منبع دکتری ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس ژئومورفولوژی 1 کلیک کنید.   ‏سرشناسه : چ‍ورل‍ی‌،‏‫…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری ژئ‍وم‍رف‍ول‍وژی‌ ای‍ران‌

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه علوم و مهندسی ابخیز – درس ژئومورفولوژی 1– منبع دکتری ژئ‍وم‍رف‍ول‍وژی‌ ای‍ران‌   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس ژئومورفولوژی 1 کلیک کنید.   سرشناسه :…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری آبخیزداری و حفاظت خاک

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه علوم و مهندسی ابخیز – درس ابخیزداری– منبع دکتری آبخیزداری و حفاظت خاک   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس ابخیزداری کلیک کنید.   سرشناسه :…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری حفاظت آب و خاک

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه علوم و مهندسی ابخیز – درس حفاظت خاک– منبع دکتری حفاظت آب و خاک   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس حفاظت خاک کلیک کنید.  …

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری حفاظت آب و خاک

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه علوم و مهندسی ابخیز – درس حفاظت اب– منبع دکتری حفاظت آب و خاک   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس حفاظت اب کلیک کنید.  …

 • سرفصل های درس احیای مناطق خشک و نیمه خشک

  نام بسته درسی : احیای مناطق خشک و نیمه خشک ——————————————————————— فهرست: فصل اول : طبقه بندی مناطق خشک و بیابانی فصل دوم : مشخصات اکوسیستم های خشک بیابانی فصل سوم : مدیریت منابع آب…

 • سرفصل های درس جامعه شناسی گیاهی

  نام بسته درسی : جامعه شناسی گیاهی ————————————————————- فهرست: مفهوم جامعه‌ي گياهي  برخي از ويژگي‌هاي جامعه روش بررسي جوامع گياهي كاربرد روش‌هاي رياضي در جامعه‌شناسي گياهي انواع روش‌هاي طبقه‌بندي آناليز خوشه‌اي (Kluster analysis) توابع تشابه…

 • سرفصل های درس اکولوژی مرتع

  نام بسته درسی : اکولوژی مرتع ———————————————————————– فهرست: فصل اول : کلیات فصل دوم : اکوسیستم مرتع و انواع و اجزای آن فصل سوم : عوامل بوم شناسی موثر بر اکوسیستم مرتع فصل چهارم :…

 • سرفصل های درس مرتعداری

  نام بسته درسی : مرتعداری ——————————————————————————— فهرست: تعاریف کلیات گیاهان مرتعی نحوه ارتباط دام و مرتع نقش پوشش گیاهی و رابطه چرای دام با سایر منابع طبیعی استفاده صحیح از مراتع ظرفیت چرا وضعیت و…

 • سرفصل های درس اصلاح و توسعه مرتع

  نام بسته درسی : اصلاح و توسعه مرتع ———————————————————————————————- فهرست: مقدمه اصلاح و توسعه مراتع اصلاح  مدیریت چرا بعنوان مهمترین گام در امر اصلاح و احیاء مراتع اصلاح سیستم چرای سنتی اصلاح سیستم چرای سنتی…

 • سرفصل های آزمون دکتری علوم و مهندسی مرتع

  دروس عمومی شامل:     زبان انگلیسی      استعداد تحصیلی دروس تخصصی شامل: اصلاح و توسعه مرتع مرتعداری اکولوژی مرتع تجزیه و تحلیل روش های اندازه گیری و ارزیابی مراتع جامعه شناسی گیاهی احیای مناطق خشک…

 • سرفصل های درس فرسایش بادی و کنترل آن

  نام بسته درسی : فرسایش بادی و کنترل ان ———————————————————– فهرست: 1- باد و فرسایش بادی 2- عوامل موثر در فرسایش بادی 2-1  عوامل مربوط به خاک و زمین 2-1-1 بافت خاک 2-1-2 چسبندگی ذرات…

 • سرفصل های درس ژئومورفولوژی 2

  نام بسته درسی : ژئومورفولوژی 2 ——————————————————– فهرست: ساختمان اولیه کانی ها مکانیسم تخریب کانی ها و سنگ ها وضعیت هوازدگی در اقالیم کره زمین سنگ های رسوبی طبقه بندی سنگ های رسوبی در ژئومورفولوژی…

 • سرفصل های درس رابطه آب،خاک و گیاه

  نام بسته درسی : رابطه آب و خاک و گیاه ————————————————————— فهرست: فصل اول : خصوصیات آب و محلول ها فصل دوم : خاک و برخی خصوصیات آن فصل سوم : حالات و چگونگی آب…

 • سرفصل های درس خاک های مناطق خشک

  نام بسته درسی : خاک های مناطق خشک ————————————————————— فهرست: خاک ‌های مناطق خشک و نیمه‌خشک                                                                                                              آب و هوای صحرایی                                                                                                                                      آب و هوای نیمه صحرایی                                                                                                                             طبقه‌بندی خاک‌ها بر اساس منطقه‌ای بودن                                                                                                         تعریف خاک                                                                                                                                              …

 • سرفصل های درس مدیریت جامع حوزه های ابخیز

  نام بسته درسی : مدیریت جامع حوزه های ابخیز ——————————————————————- فهرست: فصل اول : مبانی و مفاهیم مدیریت جامع آبخيز فصل دوم : نگرشی بر مدیریت سیستمی حوزه های آبخیز فصل سوم : استراتژي آبخيزداري،…

 • سرفصل های درس کنترل سیلاب

  نام بسته درسی : کنترل سیلاب ————————————————————— فهرست: فصل اول : مقدمه و کلیات فصل دوم : سیل طرح فصل سوم: روش­های مدیریت سیلاب فصل چهارم : مقدمه­ای بر احتمالات فصل پنجم : روش­های برآورد…

 • سرفصل های درس مهندسی رودخانه

  نام بسته درسی : مهندسی رودخانه ————————————————————————- فهرست: فصل اول: مرور کلی مبانی هیدرولیک کانال­های باز فصل دوم: مرفولوژی رودخانه River morphology فصل سوم: مکانیسم پیچان رودی شدن (میانبری شدن) فصل چهارم: پروفیل سطح آب…

 • سرفصل های درس سازندهای دوران چهارم

  نام بسته درسی : سازندهای دوران چهارم —————————————————————— فهرست: فصل اول: ويژگي‌هاي زمين‌شناسي ايران فصل دوم: دوره كواترنر (دوره چهارم) فصل سوم: دوره كواترنر در ايران فصل چهارم: علل تغییرات آب و هوایی فصل پنجم…

 • سرفصل های درس مدیریت منابع اب

  نام بسته درسی : مدیریت منابع اب ———————————————————————– فهرست: فصل اول – کلیاتی در رابطه با اب و منابع آب                                                                                                    مقدمه                                                                                                                                                      چرخه آب در طبیعت                                                                                                                                    وضعیت منابع آب در ایران و جهان                                                                                                                    وضعیت مصارف…

 • سرفصل های درس هیدرولوژی

  نام بسته درسی : هیدرولوژی ———————————————————————— فهرست: تبخیر و تعرق بارندگی (Precipitation) و بررسی داده­های بارش هیدرومتری (اندازه گیری آب) آمار و احتمالات در هیدرولوژی برآورد ارتفاع رواناب و دبی اوج سیل ویژگی­های فیزیکی حوزه­ها…

 • سرفصل های درس ژئومورفولوژی 1

  نام بسته درسی : ژئومورفولوژی 1 —————————————————- فهرست: ساختمان اولیه کانی ها عوامل مؤثر در تخریب و تجزیه کانی ها عوامل مؤثر در تخریب سنگها مکانیسم تخریب کانی ها و سنگ ها تقسیم بندی مواد…

 • سرفصل های درس ابخیزداری

  نام بسته درسی : ابخیزداری —————————————————– فهرست: مقدمه تعاريف آبخيزداري تاريخچه‌ آبخيزداري ايران وظايف تشكيلات آبخيزداري در ايران آبخيزداري اشباع يا قانون كنده شدن بستر قسمت‌هاي مختلف یک سد تعيين حجم درياچه سد منحني مجموع…

 • سرفصل های درس حفاظت خاک

  نام بسته درسی : حفاظت خاک ——————————————————— فهرست: مقدمه بررسی اجمالی منابع آب و خاک کشور ضریب هرز آب رابطۀ آب و خاک فرسایش انواع رخساره های فرسایشی فرسایش آبی جریانات مکانیسم حرکات توده ای…

 • سرفصل های درس حفاظت آب

  نام بسته درسی : حفاظت اب ———————————————- فهرست: فصل اول: اقدامات بیولوژیکی در حوزه های آبخیز فصل دوم: اقدامات مکانیکی در حوزه های آبخیز فصل سوم: سدهای خاکی فصل چهارم: نیروهای وارد بر سد فصل…