سرفصل های کنکور دکتری مجموعه علوم مرتع،آبخیز و بیابان

 • سرفصل های درس کنترل سیلاب

  نام بسته درسی : کنترل سیلاب ————————————————————— فهرست: فصل اول : مقدمه و کلیات فصل دوم : سیل طرح فصل سوم: روش­های مدیریت سیلاب فصل چهارم : مقدمه­ای بر احتمالات فصل پنجم : روش­های برآورد…

 • سرفصل های درس مهندسی رودخانه

  نام بسته درسی : مهندسی رودخانه ————————————————————————- فهرست: فصل اول: مرور کلی مبانی هیدرولیک کانال­های باز فصل دوم: مرفولوژی رودخانه River morphology فصل سوم: مکانیسم پیچان رودی شدن (میانبری شدن) فصل چهارم: پروفیل سطح آب…

 • سرفصل های درس سازندهای دوران چهارم

  نام بسته درسی : سازندهای دوران چهارم —————————————————————— فهرست: فصل اول: ويژگي‌هاي زمين‌شناسي ايران فصل دوم: دوره كواترنر (دوره چهارم) فصل سوم: دوره كواترنر در ايران فصل چهارم: علل تغییرات آب و هوایی فصل پنجم…

 • سرفصل های درس مدیریت منابع اب

  نام بسته درسی : مدیریت منابع اب ———————————————————————– فهرست: فصل اول – کلیاتی در رابطه با اب و منابع آب                                                                                                    مقدمه                                                                                                                                                      چرخه آب در طبیعت                                                                                                                                    وضعیت منابع آب در ایران و جهان                                                                                                                    وضعیت مصارف…

 • سرفصل های درس هیدرولوژی

  نام بسته درسی : هیدرولوژی ———————————————————————— فهرست: تبخیر و تعرق بارندگی (Precipitation) و بررسی داده­های بارش هیدرومتری (اندازه گیری آب) آمار و احتمالات در هیدرولوژی برآورد ارتفاع رواناب و دبی اوج سیل ویژگی­های فیزیکی حوزه­ها…

 • سرفصل های درس ژئومورفولوژی 1

  نام بسته درسی : ژئومورفولوژی 1 —————————————————- فهرست: ساختمان اولیه کانی ها عوامل مؤثر در تخریب و تجزیه کانی ها عوامل مؤثر در تخریب سنگها مکانیسم تخریب کانی ها و سنگ ها تقسیم بندی مواد…

 • سرفصل های درس ابخیزداری

  نام بسته درسی : ابخیزداری —————————————————– فهرست: مقدمه تعاريف آبخيزداري تاريخچه‌ آبخيزداري ايران وظايف تشكيلات آبخيزداري در ايران آبخيزداري اشباع يا قانون كنده شدن بستر قسمت‌هاي مختلف یک سد تعيين حجم درياچه سد منحني مجموع…

 • سرفصل های درس حفاظت خاک

  نام بسته درسی : حفاظت خاک ——————————————————— فهرست: مقدمه بررسی اجمالی منابع آب و خاک کشور ضریب هرز آب رابطۀ آب و خاک فرسایش انواع رخساره های فرسایشی فرسایش آبی جریانات مکانیسم حرکات توده ای…

 • سرفصل های درس حفاظت آب

  نام بسته درسی : حفاظت اب ———————————————- فهرست: فصل اول: اقدامات بیولوژیکی در حوزه های آبخیز فصل دوم: اقدامات مکانیکی در حوزه های آبخیز فصل سوم: سدهای خاکی فصل چهارم: نیروهای وارد بر سد فصل…

12