سرفصل های کنکور دکتری مجموعه گیاهپزشکی

 • سرفصل های درس ویروس شناسی گیاهی

  نام بسته درسی : ویروس شناسی گیاهی ———————————————————————– فهرست: فصل اول: معرفی ویروس ویروس ها چه هستند؟ مقایسه ویروس ها با سایر موجودات ساده سلولی خصوصیات فیزیکی ویروس ها خصوصیات بیوشیمیایی ویروس ها ترکیب و…

 • سرفصل های درس قارچ شناسی تکمیلی

  نام بسته درسی : قارچ شناسی تکمیلی —————————————————————– فهرست: فصل اول:سلسله قارچ ها                                                                                                                          فصل دوم:خصوصیات قارچ ها فصل سوم:انواع سیستماتیک قارچی فصل چهارم-شاخه کیتریدیومیکوتا                                                                                                               فصل پنجم:شاخه زیگومیکوتا(رده زیگومیستها)                                                                                                 فصل ششم-شاخه زیگومیکوتا(رده تریکومیستها)                                                                                               فصل هفتم:شاخه…

 • سرفصل های درس مدیریت بیماری های گیاهی

  نام بسته درسی : مدیریت بیماری های گیاهی ————————————————————- فهرست: آنتی بیوز                                                                                                                                                   نقش‌های آنتی‌بیوتیک‌ها در باکتری‌ها                                                                                                                تولید آنتی‌بیوتیک در قارچ‌ها                                                                                                                          سیدروفورها                                                                                                                                             اهمیت و نقش عنصر آهن در فرایندهای سلولی                                                                                                   جذب آهن به…

 • سرفصل های درس کنه شناسی تکمیلی

  نام بسته درسی : کنه شناسی تکمیلی ————————————————————- فهرست: مقدمه و اهمیت کنه ها تاریخچه کنه شناسی وضعیت کنه ها در رده بندی مشخصات عمومی زیررده کنه ها اندام شناسی بیرونی (External morphology) اندام شناسی…

 • سرفصل های درس سم شناسی تکمیلی

  نام بسته درسی : سم شناسی تکمیلی ———————————————————————- فهرست: فصل اول : آفت کش ها، کلیات و تعاریف فصل دوم : حشره کش های گیاهی Butanical Insecticides فصل سوم : آفت کشهای بیولوژیکی فصل چهارم…

 • سرفصل های درس کنترل بیولوژیک حشرات

  نام بسته درسی : کنترل بیولوژیک حشرات ———————————————————————- فهرست: فصل اول : آفات ، آفت کش ها و کنترل بیولوژیک فصل دوم : تاریخچه کنترل بیولوژیک فصل سوم : دامنه کنترل بیولوژیک فصل چهارم :…

 • سرفصل های درس اکولوژی حشرات

  نام بسته درسی : اکولوژی حشرات ——————————————————— فهرست: تاریخچه اکولوژی اصول اکولوژی سطوح سازمانی در اکولوژی تعریف اکولوژی تقسیم‌بندی اکوسیستم پراکنش استقرار مهاجرت پراکندگی روش های اثبات جابه‌جایی: الگوهای توزیع فضایی روشهای تعیین الگوهای فضایی…

 • سرفصل های درس حشره شناسی

  نام بسته درسی : حشره شناسی —————————————————— فهرست: اهمیت حشرات جلد حشرات، ساختمان و مشتقات آن مشخصات مورفولوژیک حشرات اندامهای داخلی حشرات بیولوژی حشرات طبقه بندی حشرات مدیریت مبارزه با آفات ماشینهای سمپاش  بخش هایی…