سرفصل های کنکور دکتری محیط زیست

 • سرفصل های درس آلودگی صنعتی

  نام بسته درسی : آلودگی صنعتی —————————————————- فهرست: آلودگی صنعتی                                                                                                                                     Hg در محیط آبی                                                                                                                                 راه های مقابله                                                                                                                                       عمده‌ترین مصارف PCB                                                                                                                          معایب PCB                                                                                                                                        اثرات PCB                                                                                                                                           Hg جیوه                                                                                                                                            مصارف صنعتی جیوه                                                                                                                               سم‌زدایی Hg                                                                                                                                       سرب…

 • سرفصل های درس آمایش سرزمین

  نام بسته درسی : آمایش سرزمین —————————————————————————————————————— فهرست: تعریف لغوی آمایش سرزمین تعریف علمی آمایش تعریف پوتی اوژن کلودیوس از آمایش (یکی از متخصصان برنامه­ریزی ناحیه­ای فرانسه) تعریف مهندسین مشاور ستیران (1355) از آمایش چگونگی…

 • سرفصل های درس ارزیابی محیط زیست

  نام بسته درسی : ارزیابی محیط زیست —————————————————————————— فهرست: مقدمه ارزيابي محيط زيست (Environmental Assessment) منابع طبیعی جاری دنیا و ایران خاستگاه آمایش سرزمین ارزیابی توان بوم شناختی سرزمین نقش انسان در ارزیابی نظم و…

 • سرفصل های درس شناخت محیط زیست

  نام بسته درسی : شناخت محیط زیست ——————————————————— فهرست: مفاهیم پایه در محیط زیست                                                                                                                         زمینه‌های کلیدی                                                                                                                                       مشکل جمعیت انسانی                                                                                                                                 یک دنیای شهری                                                                                                                                       پایداری                                                                                                                                                   یک دیدگاه جهانی                                                                                                                                      ارزش‌ها و آگاهی‌ها                                                                                                                                      رشد جمعیت انسانی                                                                                                                                    بمب جمعیت                                                                                                                                            دنیای…

 • سرفصل های آزمون دکتری محیط زیست

  دروس عمومی شامل:     زبان انگلیسی      استعداد تحصیلی دروس تخصصی شامل: شناخت محیط زیست ارزیابی محیط زیست آمایش سرزمین آلودگی صنعتی