سرفصل های کنکور دکتری مهندسی مکانیک بیوسیستم

  • سرفصل های درس طرح و تحلیل آزمایش های مهندسی

    نام بسته درسی : طرح و تحلیل آزمایش های مهندسی —————————————————————————————– فهرست: فصل اول –  مفاهیم و اصطلاحات پایه                                                                                                              تعاریف و اصطلاحات                                                                                                                                    میانگین                                                                                                                                                     واریانس                                                                                                                                                    ارتباط بین درجۀ آزادی و فرمول ss ها                                                                                                              اشتباه آزمايشي                                                                                                                               …

  • سرفصل های درس ریاضی مهندسی تکمیلی

    نام بسته درسی : ریاضی مهندسی تکمیلی ———————————————————————– فهرست: فصل اول: مروری بر معادلات دیفرانسیل معمولی                                                                                                  تئوری معادلات خطی همگن                                                                                                                          معادلات دیفرانسیل غیرخطی از مرتبه اول                                                                                                         معادلات دیفرانسیل غیرخطی از مرتبه بالاتر                                                                                                       فصل دوم…