سرفصل های کنکور دکتری مکانیزاسیون کشاورزی

  • سرفصل های درس ازمون و ارزیابی ماشین های کشاورزی

    نام بسته درسی : آزمون و ارزیابی ماشین های کشاورزی ————————————————————————– فهرست: فصل اول : آزمون موتور                                                                                                                          کلیات                                                                                                                                                    طبقه­ بندی ماشین­ها                                                                                                                               آزمون                                                                                                                                                 ارزیابی                                                                                                                                               انتخاب                                                                                                                                                انواع آزمون­های ماشین­های کشاورزی                                                                                                     …

  • سرفصل های درس مکانیزاسیون

    نام بسته درسی : مکانیزاسیون ———————————————————– فهرست: کلیات و  مفاهیم زیر ساختارهای توسعه مکانیزاسیون کاربری انرژی، کار و توان در مکانیزاسیون مديريت و کاربري ماشين‌ها و تجهيزات در مکانيزاسيون عوامل اقتصادي و مديريتي فني در…