گروه آزمایشی زبان

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری مبانی صرف

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه زبانشناسی – درس صرف – منبع دکتری مبانی صرف   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس صرف کلیک کنید.   ‏سرشناسه : شقاقی، ویدا، ۱۳۲۷ –…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری آواشناسی زبان فارسی

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه زبانشناسی – درس آواشناسی – منبع دکتری آواشناسی زبان فارسی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس آواشناسی کلیک کنید.   ‏سرشناسه : ث‍م‍ره‌، ی‍دال‍ل‍ه‌، ‏‫۱۳۱۱…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری آواشناسی

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه زبانشناسی – درس آواشناسی – منبع دکتری آواشناسی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس آواشناسی کلیک کنید.   ‏سرشناسه : حق‌شناس، محمد‌علی، ‏‫۱۳۴۳ -‏‬ ‏عنوان…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری The Study of Language

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه زبانشناسی – درس کلیات زبان شناسی – منبع دکتری The Study of Language   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس کلیات زبان شناسی کلیک کنید.   ‏سرشناسه…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری Research methods in education‬

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه آموزش زبان انگلیسی – درس روش تحقیق در مسائل آموزش زبان – منبع دکتری Research methods in education   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس روش…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری Research methods in Applied linguistics

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه آموزش زبان انگلیسی – درس روش تحقیق در مسائل آموزش زبان – منبع دکتری Research methods in Applied linguistics   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری Essential introductory linguistics

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه آموزش زبان انگلیسی – درس زبان شناسی – منبع دکتری Essential introductory linguistics   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس زبان شناسی کلیک کنید.   ‏شماره…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری The Study of Language

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه آموزش زبان انگلیسی – درس زبان شناسی – منبع دکتری The Study of Language   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس زبان شناسی کلیک کنید.  …

 • سرفصل های درس تجزیه و تحلیل کلام

  نام بسته درسی : تجزیه تحلیل کلام —————————————————————- فهرست: متن                                                                                                                                                        بافتار                                                                                                                                                       متن کاوی                                                                                                                                                  سخن                                                                                                                                                      سخن‌کاوی                                                                                                                                                 کاربرد سخن کاوی                                                                                                                                      بافت                                                                                                                                                        گونه                                                                                                                                                       نیت سخن                                                                                                                                               وجهه                                                                                                                                                     بررسی سخن بر اساس نقش گفته ها و همبستگی                                                              …

 • سرفصل های درس مکاتب زبان شناسی

  نام بسته درسی : مکاتب زبانشناسی ———————————————————– فهرست: مقدمه دستورزبان یونانی دستور زبان لاتین زبان‌شناسی تاریخی و تطبیقی فردینان دوسوسور زبان‌شناسی در اروپا زبان‌شناسی در آمریکا دستور گشتاری معناشناسی تعبیری (interpretive semantics) معناشناسی زایشی  نظریه…

 • سرفصل های درس معنا شناسی

  نام بسته درسی : معناشناسی ————————————————– فهرست: فصل اول – مبانی فرازبانی 1-1-معنای معنی                                                                                                                                       1-2-فرازبان معنی‌شناسی                                                                                                                               1-3-معنی‌شناسی زبان شناختی و غیرزبان شناختی                                                                                              1-4-زبان، گفتار، و پاره گفتار؛ زبان، و گفتار؛ توانش و کنش                                                                                    …

 • سرفصل های درس نحو

  نام بسته درسی : نحو ——————————————————————————- فهرست: فصل اول – نگرش های مسلط در زبان شناسی نظری امروز                                                                                    زبانشناسی نقش گرا                                                                                                                                     تبیین های صورت گرایان ونقش گرایان                                                                                                              ساخت های نحوی                                                                                                                                     نخستین انگاره های زبانی                                                             …

 • سرفصل های درس صرف

  نام بسته درسی : صرف —————————————- فهرست: مقدمات واژه چیست؟ معیار آوایی معیار واژگانی معیار نحوی معیار معنایی معیار کاربردی تکواژ آزمون بخش اول شمارش تکواژهای جمله تکواژ صفر تکواژ ماضی‌ساز تکواژ رسوبی عنصر هموندی…

 • سرفصل های درس واج شناسی

  نام بسته درسی : واج شناسی ———————————————————– فهرست: آواشناسی تولیدی آواشناسی صوت شناختی آواشناسی شنیداری برخی فرایندهای تولیدی اندامهای گفتار فرایند های تولیدی آوای واکدار و آوای بیواک کشش همخوانها و واکه ها واج و…

 • سرفصل های درس آواشناسی

  نام بسته درسی : آواشناسی ———————————————— فهرست: زبان‌شناسی و موج صوتی                                                                                                                         موج صوتی                                                                                                                                          اندام‌های گفتار                                                                                                                                       فرآیند تولیدی صد ا                                                                                                                               توصیف آوایی                                                                                                                                                 هم‌خوان‌ها                                                                                                                                         هم‌خوان‌های انفجاری                                                                                                                            همخوان لرزشی (غلتان)     /r/ همخوان‌های خیشومی                                                                                                                          همخوان‌های روان                                                               …

 • سرفصل های آزمون دکتری زبان شناسی همگانی

  دروس عمومی شامل:     زبان انگلیسی      استعداد تحصیلی دروس تخصصی شامل: کلیات زبان شناسی آوا شناسی واج شناسی صرف نحو معنا شناسی مکاتب زبان شناسی تجزیه و تحلیل کلام

 • سرفصل های درس تاریخ ایران پیش از اسلام

  نام بسته درسی : تاریخ ایران پیش از اسلام ———————————————————————– فهرست: سلوکیان سلوکیان و اشکانیان   پیامد فرمانروایی سلوکیان بر ایران   امپراتوری اشکانیان روابط با رومیان و ارمنی‌ها جنگ‌های ایران و روم پایان کار…

 • سرفصل های درس زبان های ایران باستان و میانه

  نام بسته درسی : زبان های ایران باستان و میانه (اوستایی،فارسی باستان،فارسی میانه(پهلوی)) ———————————————————————————————————————————————————– فهرست: زبانهای ایرانی باستان اوستایی فارسی باستان زبان های ایرانی میانه پهلوی اشکانی فارسی میانه  بخش هایی از بسته درسی زبان…

 • سرفصل های درس نظریه های ترجمه

  نام بسته درسی : نظریه های ترجمه ———————————————————– فهرست: WHY TRANSLATION?                                                                                                                 CULTURAL RELATIONS                                                                                                             SOCIO-MULTICULTURALISM                                                                                                   SCIENTIFIC EXCHANGES                                                                                                           SOCIO-IDEOLOGICAL EXPORTATION                                                                                    POINTS FOR FURTHER CLASS DISCUSSIONS                                                                       SHORT STATEMENTS ON THE PURPOSES OF TRANSLATING                                          TRANSLATION THEORIES                                                                                                        DEVELOPMENTS OF…

 • سرفصل های درس فنون و صناعات

  نام بسته درسی : فنون و صناعات ——————————————————— فهرست: Chapter One : INTRODUCTION                                                                                                  The Language of Literature                                                                                                             Literature as a Verbal Art                                                                                                                 Prose and Poetry                                                                                                                              Exercise                                                                                                                                            Chapter Two : DICTION                                                                                                                Denotation and Connotation                                                                                                           …

 • سرفصل های درس سیری بر تاریخ ادبیات انگلیسی 1و2

  نام بسته درسی : سیری بر تاریخ ادبیات 1و2 —————————————————————————- فهرست: Introduction                                                                                                                                      Reading Short Stories                                                                                                                      The Chaser                                                                                                                                        ANALYSIS                                                                                                                                      A Kernel The Size of A Hen’s Egg                                                                                                 The Bet                                                                                                                                           The Bum                                                                                                                                         The Fly                                                                                                                                          …

 • سرفصل های درس اصول و روش تدریس

  نام بسته درسی : اصول و روش تدریس ————————————————————————— فهرست: Chapter One: Approaches to the Study of Language Preview The Traditional Approach The Structural Approach The Generative Approach 1.4. The Functional Approach 1.5. Formalists Approach…

 • سرفصل های درس روش تحقیق در مسائل آموزش زبان

  نام بسته درسی : روش تحقیق در مسائل آموزش زبان —————————————————————————————– فهرست: Chapter One : General Principles of  Research Chapter Two  : Fundamentals of Quantitative Research Chapter Three  : Qualitative Data Collection Techniques Chapter Four…

 • سرفصل های درس آزمون سازی زبان

  نام بسته درسی : آزمون سازی زبان ———————————————————- فهرست: Part 1 Measurement, test, evaluation Uses of language tests Testing in Language Programs Characteristics of Normal Distributions Communicative Language Ability Test Method Reliability Validation Some Persistent…

 • سرفصل های درس زبان شناسی

  نام بسته درسی : زبانشناسی ———————————————————- فهرست: Chapter 1: Writing Chapter 2 :Phonetics and phonology Chapter 3:Word-formation and Morphology Chapter 4 :Semantics & Pragmatics M.A Questions: state – run University M.A Questions: Islamic Azad University…

 • سرفصل های درس زبان فرانسه عمومی

  نام بسته درسی : زبان فرانسه تعداد صفحات : 170 صفحه ——————————————————————- فهرست: CHAPITRE I : Faut-il arretêr la croissance? CHPITRE II : Les dattes de Perse CHAPITRE III : Derrieres nouvelles scientifiques CHAPITRE IV…