پذیرش دکتری خارج از کشور

  • پذیرش در مقطع دکتری خارج از کشور

    پذیرش در مقطع دکتری خارج از کشور از اینرو انتخاب کشور اولین گام و مهمترین آن می باشد که به آینده تحصیلی و کاری شما مرتبط است.قبل از انتخاب کشور باید بدانید هدف شما از…

  • اعلام جزئیات بورس خارج از کشور دکتری سال 96

     براساس یکی از بندها، طبق قانون اصلاح ماده ۳ قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور در شرایط برابر اولویت با داوطلبان متأهل است. در دفترچه راهنمای آزمون دکتری ۹۶ حداقل میانگین (معدل) نمره های…

  • بورس تحصیلی به دانشجویان نخبه دکتری علوم شناختی

    دانشجویان نخبه دوره دکتری علوم شناختی بورسیه تحصیلی دریافت میکنند رئیس ستاد راهبری اظهار داشت: این ستاد به نخبگان دانشگاهی، بورسیه دوره های دکتری تخصصی در خارج از کشور اعطا می نماید. کمال خرازی بیان…