سرفصل های کنکور دکتری برنامه ریزی-محیط زیست

 • معرفی منابع دکتری

  منبع دکتری ارزیابی اثرات زیست محیطی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه محیط زیست – درس ارزیابی محیط زیست – منبع دکتری ارزیابی اثرات زیست محیطی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس ارزیابی محیط زیست کلیک کنید. – سرشناسه : منوری، سیدمسعود،…

 • معرفی منابع دکتری

   معرفی منبع دکتری آمایش سرزمین

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه محیط زیست – درس آمایش سرزمین – منبع دکتری آمایش سرزمین   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس آمایش سرزمین کلیک کنید. – سرشناسه : مونتریشه، نیکول دو Montricher, Nicole de…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری اصول و مبانی آمایش سرزمین

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه محیط زیست – درس آمایش سرزمین – منبع دکتری اصول و مبانی آمایش سرزمین   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس آمایش سرزمین کلیک کنید. – سرشناسه : ابراهیم‌زاده، عیسی، ‏‫۱۳۴۴…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری اصول و روش های مدیریت زیست محیطی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه محیط زیست – درس نظریه های برنامه ریزی محیط زیست – منبع دکتری اصول و روش های مدیریت زیست محیطی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس نظریه های برنامه…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه محیط زیست – درس نظریه های برنامه ریزی محیط زیست – منبع دکتری مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس نظریه های برنامه ریزی…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری مقدمه ای بر روش های تحقیق

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه محیط زیست – درس روش تحقیق – منبع دکتری مقدمه ای بر روش های تحقیق   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس روش تحقیق کلیک کنید. – شابک : ‏‫۷۰۰۰۰ ریال‬‏‫…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری روش های تحقیق

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه محیط زیست – درس روش تحقیق – منبع دکتری روش های تحقیق   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس روش تحقیق کلیک کنید. – سرشناسه : فرجی، نصرالله، ‏‫۱۳۳۵ -‏ ‏عنوان…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری آمار و احتمال

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه محیط زیست – درس آمار – منبع دکتری آمار و احتمال   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس آمار کلیک کنید. – سرشناسه : شاهی‌فرد، صفی، ‏‫۱۳۶۰ – ‏ ‏عنوان و…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری آمار و کاربرد آن در مدیریت

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه محیط زیست – درس آمار – منبع دکتری آمار و کاربرد آن در مدیریت   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس آمار کلیک کنید. – سرشناسه : آذر، ع‍ادل‌، ‏‫۱۳۴۵ -‏…

 • سرفصل های درس ارزیابی محیط زیست

  نام بسته درسی : ارزیابی محیط زیست ———————————————————- فهرست: مقدمه ارزيابي محيط زيستي (Environmental Assessment) منابع طبیعی جاری دنیا و ایران خاستگاه آمایش سرزمین ارزیابی توان بوم شناختی سرزمین نقش انسان در ارزیابی نظم و…

 • سرفصل های درس آمایش سرزمین

  نام بسته درسی : آمایش سرزمین ——————————————- فهرست: تعریف لغوی آمایش سرزمین تعریف علمی آمایش تعریف پوتی اوژن کلودیوس از آمایش (یکی از متخصصان برنامه­ریزی ناحیه­ای فرانسه) تعریف مهندسین مشاور ستیران (1355) از آمایش چگونگی…

 • سرفصل های درس نظریه های برنامه ریزی محیط زیست

  نام بسته درسی : نظریه های برنامه ریزی محیط زیست ————————————————————- فهرست: برنامه ریزی و برنامه ریزی منطقه ای و انواع آن برنامه ریزی منطقه ای هدف اساسی طرح آمایش سرزمین روش شناسی برنامه ریزی…