سرفصل های کنکور دکتری تربیت بدنی

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری بیومکانیک ورزشی

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه بیومکانیک ورزشی– درس بیومکانیک ورزشی پیشرفته– منبع دکتری بیومکانیک ورزشی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس بیومکانیک ورزشی پیشرفته کلیک کنید.   ‏سرشناسه : برغمدی،…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری بیومکانیک ورزشی

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه بیومکانیک ورزشی– درس بیومکانیک ورزشی پیشرفته– منبع دکتری بیومکانیک ورزشی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس بیومکانیک ورزشی پیشرفته کلیک کنید.   سرشناسه : بارتلت،…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری کنترل و یادگیری حرکتی

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی– درس کنترل و یادگیری حرکتی– منبع دکتری کنترل و یادگیری حرکتی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس کنترل و یادگیری…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری رشد حرکتی

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی– درس رشد جسمانی و حرکتی– منبع دکتری رشد حرکتی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس رشد جسمانی و حرکتی کلیک…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری آس‍ی‍ب‌ه‍ای‌ ورزش‍ی‌

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه آسیب شناسی ورزشی– درس آسیب شناسی ورزشی پیشرفته– منبع دکتری آس‍ی‍ب‌ه‍ای‌ ورزش‍ی‌   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس آسیب شناسی ورزشی پیشرفته کلیک کنید.  …

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری ح‍رک‍ات‌ اص‍لاح‍ی‌

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه آسیب شناسی ورزشی– درس حرکات اصلاحی پیشرفته– منبع دکتری ح‍رک‍ات‌ اص‍لاح‍ی‌   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس حرکات اصلاحی پیشرفته کلیک کنید.   شابک :…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه آسیب شناسی ورزشی– درس حرکات اصلاحی پیشرفته– منبع دکتری آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس حرکات اصلاحی پیشرفته کلیک کنید.  …

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری فیزیولوژی ورزشی پیشرفته

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه فیزیولوژی ورزشی– درس فیزیولوژی ورزشی پیشرفته– منبع دکتری فیزیولوژی ورزشی پیشرفته   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس فیزیولوژی ورزشی پیشرفته کلیک کنید.   عنوان و…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه فیزیولوژی ورزشی– درس فیزیولوژی ورزشی پیشرفته– منبع دکتری فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس فیزیولوژی ورزشی پیشرفته کلیک کنید.  …

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری اصول سازمان و مدیریت ورزشی

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مدیریت ورزشی– درس اصول و مبانی مدیریت در سازمان ورزشی– منبع دکتری اصول سازمان و مدیریت ورزشی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس اصول و…

 • سرفصل های درس رشد جسمانی و حرکتی

  نام بسته درسی: رشدجسمانی  و حرکتی ————————————— فهرست: فصل اول دیدگاه رشد                                                                                                                                 واژه­شناسی در رشد حرکتی                                                                                                                            پیر شدن یا فرایند افزایش سن                                                                                                                         واژه­های روش­شناسی تحقیق                                                                                                                          دیدگاه­های نظری                                                                                                                                        دیدگاه­های زیستی در برابر دیدگاه­های روان­شناختی                                                                                              …

 • سرفصل های درس کنترل و يادگيري حرکتی

  نام بسته درسی: یادگیری و کنترل حرکتی و رشد حرکتی —————————————————– فهرست: طبقه‌بندي مهارت‌هاي حركتي اهميت اندازه‌گيري اجراي حركتي در فهم يادگيري نظريه‌هايي درباره چگونگي حركات اجزاي مهم نظريه‌هاي كنترل حركتي نظريه‌هاي حركتي: پايه‌اي براي…

 • سرفصل های درس فیزیولوژی ورزشی و بیوشیمی وتغذیه ورزشی

  نام بسته درسی: فیزیولوژی ورزشی ——————————————- فهرست: فصل اول فعالیت ورزشی                                                                                                                          آمادگی بدنی                                                                                                                                              فیزیولوژی ورزشی                                                                                                                                        وضعیت کنونی فیزیولوژی ورزشی به­عنوان یک رشته و حرفه                                                                                    پیش نیازهای مطالعه فیزیولوژی ورزشی                                                                                                              پژوهش در فیزیولوژی ورزشی                                                                                                                        …

 • سرفصل های درس فیزیولوژی دستگاه ( عصبی – عضلانی)

  نام بسته درسی: فیزیولوژی دستگاه عصبی ، عضلانی ———————————————————————— فهرست: فصل اول –  فعالیت ورزشی                                                                                                                    آمادگی بدنی                                                                                                                                        فیزیولوژی ورزشی                                                                                                                                   وضعیت کنونی فیزیولوژی ورزشی به­عنوان یک رشته و حرفه                                                                              پیش نیازهای مطالعه فیزیولوژی ورزشی                                                                                                       …

 • سرفصل آزمون دکتری بیومکانیک ورزشی

  دروس عمومی شامل:     زبان انگلیسی      استعداد تحصیلی دروس تخصصی شامل : آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی بیومکانیک ورزشی فیزیولوژی دستگاه ( عصبی – عضلانی)

 • سرفصل های درس بیومکانیک ورزشی

   نام بسته درسی: بیومکانیک ورزشی ————————– فهرست: موضوعات مهم مباحث بیومکانیک انواع حرکت حرکت دورانی حرکت ترکیبی انواع مفاصل 1ـ مفصل کروی 2ـ مفصل لقمه‌ای 3ـ مفصل زینی 4ـ مفصل قرقره‌ای 5ـ مفصل استوانه‌ای 6ـ…

 • سرفصل های درس مدیریت اماکن,تجهیزات و رویدادهای ورزشی

  نام بسته درسی: مدیریت رویداد ها و اماکن  و تاسیسات ورزشی ———————————————————- فهرست: فصل اول : مقررات فعالیت های ورزشی FISU                                                                                                   مقررات عمومی                                                                                                                                           مقررات مربوط به یونیورسیادها                                                                                                                         مقررات عمومی                                                                                                                                           وظایف فیزو                                                                                                                                                   …

 • سرفصل های درس حركات اصلاحي پیشرفته

   نام بسته درسی:حرکات اصلاحی پیشرفته ——————————————————— فهرست: اصول منطقی تمرینات اصلاحی                                                                                                                       زنجیره تمرین اصلاحی                                                                                                                                 مقدمه‌ای بر علم حرکت انسان                                                                                                                        بیومکانیک                                                                                                                                               واژه‌شناسی آناتومیکی                                                                                                                                  اعمال عضله                                                                                                                                             نیروی عضلانی                                                                                                                                          اهرم عضلانی و آرتروکینماتیک                                                                                                                       آناتومی عملکردی                                                                                                                                       رفتار حرکتی                                                                                                                                             روشی…

 • سرفصل های درس آسيب شناسي ورزشی پیشرفته

  نام بسته درسی : آسیب شناسی و حرکات اصلاحی ——————————————————————— فهرست: ورزش وآسیبها طب ورزشی پیشگیری ازآسیبها و بیماریها اصول عمومی آسیبهای ورزشی انواع صدمه پیامدها وعوارض ناشی از آسیب های عضلانی آرتروز و ورزش…

 • سرفصل های درس آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

   نام بسته درسی:آمار، سنجش ، اندازه گیری در تربیت بدنی ————————————————————————————– فهرست: فصل اول : مفاهیم اندازه گیری و شرایط اساسی آزمون                                                                                          آمار چیست؟                                                                                                                                          انواع تقسیم بندی متغیر          مقیاس…