سرفصل های کنکور دکتری جغرافیا

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری ریاضیات عمومی

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی – درس ریاضی– منبع دکتری ریاضیات عمومی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس ریاضی کلیک کنید. – سرشناسه…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ ای‍ران‌

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه ژئومورفولوژی – درس ژئومورفولوژی ایران – منبع دکتری ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ ای‍ران‌ پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس ژئومورفولوژی ایران کلیک کنید.   ‏سرشناسه : م‍ق‍ی‍م‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌‏‫، ۱۳۳۸…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ ای‍ران‌

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه ژئومورفولوژی – درس ژئومورفولوژی ایران – منبع دکتری ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ ای‍ران‌   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس ژئومورفولوژی ایران کلیک کنید.   سرشناسه : ع‍لای‍ی‌ طال‍ق‍ان‍ی‌،…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری طراح‍ی‌ ف‍ض‍ای‌ ش‍ه‍ری‌

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه جغرافیا و برنامه ریزی شهری – درس جغرافیای شهری – منبع دکتری طراح‍ی‌ ف‍ض‍ای‌ ش‍ه‍ری‌   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس جغرافیای شهری کلیک کنید.…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه جغرافیای سیاسی – درس اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک – منبع دکتری اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک…

 • سرفصل های درس تفسیر و پردازش تصاویر ماهواره ای

   نام بسته درسی: تفسیر و پردازش تصاویر ماهواره­ای ————————————————————– فهرست:    فتوگرامتري مشکلات اساسي نقشه­برداري زيرزميني بخش­های فتوگرامتري عکسبرداري هوائي انواع دوربين­هاي عکس­برداري هوائي زاويه ديد دوربين هواپيما انواع عکسبرداريهاي هوائي اصول تفسير عکس­هاي هوائي تاريخچه…

 • سرفصل های درس سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور

  نام بسته درسی: سامانه های اطلاعات جغرافیایی GIS ————————————————————- فهرست: مزاياي عکس­هاي هوايي نسبت به نقشه معايب عکسهاي هوايي نسبت به نقشه ويژگي­هاي عکس­هاي هوايي اطلاعات حاشيه­اي عکس­هاي هوايي علائم گوشه­اي و حاشيه عکس پوشش…

 • سرفصل های درس نظریه های جغرافیای سیاسی

  نام بسته درسی : نظریه های جغرافیای سیاسی ———————————————————————- فهرست: سیاست سرزمین و مکان و جامعه و فضا و ملت و کشور                                                                                          تعریف جغرافیای سیاسی                                                                                                                             مفهوم مکان                                                                                                                                             پدیده قلمرو خواهی از…

 • سرفصل های درس اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک

  نام بسته درسی : ژئوپلیتیک ——————————————— فهرست: علت وجودی دولت در ایران موقعیت ژئوپلتیکی ایران وضعیت ایران بعد از جنگ سرد موقعیت ایران نسبت به حوزه های ژئوپلتیکی پیرامونی موقعیت کنترلی ایران عوامل همگرائی و…

 • سرفصل های درس دیدگاه ها و نظریه های ژئومورفولوژی

  نام بسته درسی : دیدگاه ها و نظریه های ژئومورفولوژی ———————————————– فهرست: سیستم ژئومورفیک ساختمان سیستم‌ها پاسخ پیچیده و آستانه‌ها مقیاس ژئومورفیک مقیاس زمانی مقیاس‌های مکانی (فضایی) سیستم‌های تکاملی مورفولوژیک چرخه فرسایش گسستگی‌های چرخة فرسایش…

 • سرفصل های درس ژئومورفولوژی ایران

  نام بسته درسی : ژئومورفولوژی ایران —————————————————————— فهرست: فصل اول کلیات طبیعی ایران فصل دوم تکامل زمین ساختی ایران فصل سوم واحدهای بزرگ ژئومورفولوژی ایران فصل چهارم واحد شمال غربی فصل پنجم واحد شمالی(البرز و…

 • سرفصل های آزمون دکتری ژئومورفولوژی

  دروس عمومی شامل:     زبان انگلیسی      استعداد تحصیلی دروس تخصصی شامل: روش تحقیق در جغرافیا ژئومورفولوژی ایران دیدگاه ها و نظریه های ژئومورفولوژی

 • سرفصل های درس جغرافیای شهری

  نام بسته درسی : جغرافیا و برنامه ریزی شهری ——————————————————— فهرست : فصل اول –  جغرافیای شهری و ابعاد اجتماعی ـ اقتصادی آن جغرافیای شهری چیست؟ قلمروهای جغرافیای شهری دو موج بزرگ در تحولات جغرافیای…

 • سرفصل های درس دیدگاه ها و نظریه های توسعه روستایی

  نام بسته درسی : دیدگاه ها و نظریه های توسعه روستایی ———————————————————— فهرست: کلیات نظریه و تفاوت آن با مکتب، مدل، پارادایم، فرضیه و قانون مکتب ایدئولوژی مدل پارادیم فرضیه قانون روستا و روستانشینی مکاتب،…

 • سرفصل های درس روش تحقیق در جغرافیا

  نام بسته درسی:روش تحقیق  ——————————————————— فهرست: فصل اول- مفاهيم بنيادي تحقیق                                                                                                             شناخت علمي                                                                                                                                       انواع طبقه بندي­ها از علم                                                                                                                          فلسفه علم چيست؟                                                                                                                                تميز علم از غير علم                                                                                                                                دلايل ابطال­ناپذيري يك ادعا                                                                                                                     ويژگي­هاي علوم تجربي                                                                                                                          …

 • سرفصل های درس تکنیک های آب و هواشناسی

  نام بسته درسی : تکنیک های آب و هواشناسی ———————————————————————————— فهرست: فصل اول : مفاهیم پایه فصل دوم : روشهای اخذ داده ها و آماده سازی آنها فصل سوم : روشهای نمایش و تفسیر داده…

 • سرفصل های درس آب و هوا شناسی ایران

  نام بسته درسی : آب و هواشناسی ایران ——————————————————————– فهرست: فصل اول: عوامل محلی 1-1- مقدمه 1-2- تنوع، ویژگی ذاتی آب و هوای ایران 1-3- عوامل کنترل کننده آب و هوای ایران 1-4- عوامل محلی…