سرفصل های کنکور دکتری علوم ارتباطات

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری مقدمه ای بر نظریه های فرهنگ عامه

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه علوم ارتباطات – درس نظریه های ارتباطات و فرهنگ – منبع دکتری مقدمه ای بر نظریه های فرهنگ عامه   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس نظریه های ارتباطات…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری نظریه های ارتباطات

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه علوم ارتباطات – درس نظریه های ارتباطات و فرهنگ – منبع دکتری نظریه های ارتباطات   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس نظریه های ارتباطات و فرهنگ کلیک کنید. –…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری تحلیل محتوا

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه علوم ارتباطات – درس روش های پژوهش در علوم ارتباطات – منبع دکتری تحلیل محتوا   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس روش های پژوهش در علوم ارتباطات کلیک کنید.…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری تحلیل انتقادی گفتمان 

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه علوم ارتباطات – درس روش های پژوهش در علوم ارتباطات – منبع دکتری تحلیل انتقادی گفتمان   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس روش های پژوهش در علوم ارتباطات کلیک…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری روزنامه نگاری تخصصی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه علوم ارتباطات – درس روزنامه نگاری – منبع دکتری روزنامه نگاری تخصصی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس روزنامه نگاری کلیک کنید. – سرشناسه : قندی، حسین، ‏‫۱۳۳۰…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری روزنامه نگاری نوین

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه علوم ارتباطات – درس روزنامه نگاری – منبع دکتری روزنامه نگاری نوین   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس روزنامه نگاری کلیک کنید. – سرشناسه : ب‍دی‍ع‍ی‌، ن‍ع‍ی‍م‌، –…

 • سرفصل های درس روش های پژوهش در علوم ارتباطات

  نام بسته درسی:روش های پژوهش در علوم ارتباطات ——————————————————— فهرست: فصل اول- مفاهيم بنيادي تحقیق                                                                                                             شناخت علمي                                                                                                                                       انواع طبقه بندي­ها از علم                                                                                                                          فلسفه علم چيست؟                                                                                                                                تميز علم از غير علم                                                                                                                                دلايل ابطال­ناپذيري يك…

 • سرفصل های درس نظریه های ارتباطات و فرهنگ

  نام بسته درسی : نظریه های فرهنگ و ارتباطات ——————————————————— فهرست: فصل اول : آشنایی با اندیشمندان ارتباطات مقدمه نگاهی به زمینه شکل گیری دانش ارتباطات رشد و توسعه مطالعات ارتباطی فصل دوم : نظریه های…

 • سرفصل های درس روزنامه نگاری

  نام بسته درسی : روزنامه نگاری ——————————————————— فهرست: روزنامه­ نگاری خبری                                                                                                                               بخش نخست : سازمان وسائل ارتباط جمعی                                                                                                  سازمان تحریریه                                                                                                                                   خبرنگار کیست؟                                                                                                                                   بخش دوم : مفاهیم اساسی در خبرنویسی                                                                                                     درستی خبر                                                                                                                                        روشنی خبر                                                                                                                                         جامعیت خبر                                                                                                                                      …