سرفصل های کنکور دکتری علوم سیاسی

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری نظریه‌های روابط بین‌الملل

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه علوم سیاسی– درس نظریه های روابط بین الملل– منبع دکتری نظریه‌های روابط بین‌الملل   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس نظریه های روابط بین الملل کلیک…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری نظریه‌های روابط بین‌الملل

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه علوم سیاسی– درس نظریه های روابط بین الملل– منبع دکتری نظریه‌های روابط بین‌الملل   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس نظریه های روابط بین الملل کلیک…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه علوم سیاسی– درس اندیشه های سیاسی غرب اسلام و ایران– منبع دکتری اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس اندیشه های…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری سیاست‌های مقایسه‌ای تطبیقی

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه علوم سیاسی– درس سیاست های تطبیقی – منبع دکتری سیاست‌های مقایسه‌ای تطبیقی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس سیاست های تطبیقی کلیک کنید.   سرشناسه…

 • سرفصل های درس جامعه شناسی سیاسی(غرب و ایران)

  نام بسته : جامعه شناسی سیاسی (غرب و ایران) —————————————————————————– فهرست  فصل اول :جامعه­ شناسی و علم سیاست پیشینه و خاستگاه جامعه شناسی سیاسی شجره نامه علمی جامعه شناسی سیاسی و سرچشمه های فکری آن…

 • سرفصل های درس اندیشه های سیاسی،غرب و ایران

  نام بسته : اندیشه های سیاسی غرب، اسلام و ایران —————————————————————————————- فهرست  اندیشه های سیاسی غرب برگزيدگان تئوري جديدنخبگان بحران ، تكوين و رشد دموكراسي مكتب شيكاكو تعامل نخبه گرايان با كثرت گرايان ماركسيسم در…

 • سرفصل های درس سیاست خارجی جمهوری اسلامی

  نام بسته : سیاست خارجی جمهوری اسلامی —————————————————————————- فهرست  فصل اول: رويكرد نظري به سياست خارجي جمهوري اسلامي فصل دوم: اصول، منافع، اهداف و راهبرد سياست خارجي جمهوري اسلامي فصل سوم: منابع سياست خارجي جمهوري…

 • سرفصل های درس اصول روابط بین الملل

  نام بسته  : اصول روابط بین الملل ———————————————————————— فهرست  فصل اول _ سیری در مطالعات نظری روابط بین الملل     علل تاخیر ورود به عرصه ی نظریه پردازی     نظریه پردازی مبتنی بر اسطوره سازیها…

 • سیاست های تطبیقی

  نام بسته : سیاست‌های تطبیقی ————————————————————————————— فهرست  فصل اول – سیاست تطبیقی و دولت‌ها و ملت‌ها     مقدمه     پژوهش کمی در برابر پژوهش کیفی     بحث‌های مطرح در سیاست تطبیقی     اولویت‌ها در سیاست…

 • سرفصل های درس جامعه شناسی سیاسی

  نام بسته : جامعه شناسی سیاسی ———————————————————————————————— فهرست  بخش اول: فصل اول : الگوی اولیه جامعه شناسی سیاسی در اندیشه مارکس فصل دوم : چارچوب جامعه شناسی سیاسی وبر فصل سوم : پلورالیسم یا تکثر…

 • سرفصل های درس سیاست شناسی

  نام بسته : سیاست شناسی —————————————————————— فهرست فصل اول – کلیات علم سیاست مقدمه فایده علم سیاست مبانی علم مفهوم سیاست     مفهوم سیاست از نگاه متفکران غربی     مفهوم سیاست از نگاه متفکران مسلمان…

 • سرفصل های آزمون دکتری علوم سیاسی

  دروس عمومی شامل:     زبان انگلیسی      استعداد تحصیلی دروس تخصصی شامل: سیاست شناسی جامعه شناسی سیاسی سیاست تطبیقی اصول روابط بین الملل سیاست خارجی جمهوری اسلامی اندیشه های سیاسی غرب،اسلام و ایران جامعه شناسی…