سرفصل های کنکور دکتری مجموعه مدیریت و کارافرینی

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری مبانی سازمان و مدیریت

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه کارآفرینی – درس مبانی سازمان و مدیریت  – منبع دکتری مبانی سازمان و مدیریت   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس مبانی سازمان و مدیریت کلیک کنید. – سرشناسه…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری آمار و کاربرد آن در مدیریت

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه کارآفرینی – درس آمار و کاربرد آن در مدیریت  – منبع دکتری آمار و کاربرد آن در مدیریت   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس آمار و کاربرد آن…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری آمار و کاربرد آن در مدیریت

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه گردشگری – درس آمار و کاربرد آن در مدیریت  – منبع دکتری آمار و کاربرد آن در مدیریت   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس آمار و کاربرد…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری مقدمه ای بر روش های تحقیق

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه گردشگری  – درس روش تحقیق – منبع دکتری مقدمه ای بر روش های تحقیق   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس روش تحقیق کلیک کنید. – شابک : ‏‫۷۰۰۰۰ ریال‬‏‫…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری بازارها و نهادهای مالی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مالی – درس بازارها و نهاد های مالی  – منبع دکتری بازارها و نهادهای مالی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس بازارها و نهاد های مالی کلیک کنید.…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری بازارها و نهادهای مالی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مالی – درس بازارها و نهاد های مالی  – منبع دکتری بازارها و نهادهای مالی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس بازارها و نهاد های مالی کلیک کنید.…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مالی – درس ریسک و مدیریت سرمایه گذاری  – منبع دکتری مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس ریسک و مدیریت سرمایه گذاری کلیک کنید. –…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مالی – درس ریسک و مدیریت سرمایه گذاری  – منبع دکتری مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس ریسک و مدیریت سرمایه گذاری کلیک…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری مدیریت اسلامی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مالی – درس اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام  – منبع دکتری مدیریت اسلامی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام کلیک…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری مدیریت اسلامی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مالی – درس اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام  – منبع دکتری مدیریت اسلامی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام کلیک…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری مدیریت عمومی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مالی – درس مبانی سازمان و مدیریت  – منبع دکتری مدیریت عمومی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس مبانی سازمان و مدیریت کلیک کنید. – سرشناسه : ال‍وان‍ی‌،…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری مبانی سازمان و مدیریت

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مالی – درس مبانی سازمان و مدیریت  – منبع دکتری مبانی سازمان و مدیریت   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس مبانی سازمان و مدیریت کلیک کنید. – سرشناسه…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری آمار و کاربرد آن در مدیریت 

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مالی – درس آمار و کاربرد آن در مدیریت  – منبع دکتری آمار و کاربرد آن در مدیریت   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس آمار و کاربرد…

 • سرفصل های درس ریسک و مدیریت سرمایه گذاری

  نام بسته درسی: ریسک و مدیریت سرمایه گذاری ——————————————————– فهرست: ریسک و ماهیت آن مدیریت ریسک و روش های تجزیه و تحلیل آن الگوهاي نظري سرمايه گذاري تئوری آربیتراژ شرکتهای تامین سرمایه سرمایه گذاری در…

 • سرفصل های آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات

  دروس عمومی شامل:     زبان انگلیسی      استعداد تحصیلی دروس تخصصی: آمار و کاربرد آن در مدیریت مبانی سازمان و مدیریت اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته مدیریت دانش

 • سرفصل های درس مدیریت استراتژیک پیشرفته

  نام بسته درسی : مدیریت استراتژیک پیشرفته    ———————————————————— فهرست:      فصل اول:تاریخچه و سیر تحول برنامه ریزی                                                                                             سير تكاملي برنامه‌ريزي                                                                                                                          انواع گرايش‌هاي برنامه‌ريزي                                                                                                                     انواع روش‏هاي برنامه‌ريزي                                                                                                                       فصل دوم:استراتژی و انواع آن                                                                                                                   تعاريف استراتژي                                                                                                                                 …

 • سرفصل های درس مدیریت دانش

  نام بسته : مدیریت دانش ———————————————————————————————– فهرست: فصل اول – کلیات و مفاهیم مدیریت دانش                                                                                                       مقدمه                                                                                                                                                     تاریخچه                                                                                                                                                  روند تاریخی حرکت سازمان‌ها به سوی سازمان‌های دانش‌مدار                                                                                  داده، اطلاعات و دانش                                                                                                                                  روابط داده، اطلاعات و دانش                                                                                                                          عوامل…

 • سرفصل های درس بازاریابی پیشرفته

  نام بسته درسی : بازاریابی پیشرفته ————————————————————————– فهرست: فصل اول – پایه های نظری بازاریابی                                                                                                               اجزای چرخه بازاریابی                                                                                                                                   ابعاد بازاریابی                                                                                                                                              گرایش ها و فلسفه های مختلف کسب و کار                                                                                                        تعریف برخی واژه ها                                                                                                                                     …

 • سرفصل های آزمون دکتری مالی

    دروس عمومی شامل:     زبان انگلیسی      استعداد تحصیلی دروس تخصصی شامل: آمار و کاربرد آن در مدیریت مبانی سازمان و مدیریت اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام ریسک و مدیریت سرمایه گذاری…

 • سرفصل های درس سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته

  نام بسته درسی:سیستم های اطلاعاتی —————————————————————————————————– فهرست: سیستم های اطلاعاتی کسب و کار در حرفه شما نقش سیستم های اطلاعاتی در کسب و کارهای امروزی دورنمای سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات آشنایی با سیستم…

 • سرفصل های درس مدیریت تولید و عملیات پیشرفته

  نام بسته درسی : مدیریت تولید و عملیات ————————————– فهرست: فصل اول : پیش‌بینی تقاضا کلیات تاریخچه مدیریت تولید و عملیات سیر تحول سیستم‌های تولیدی وظایف بخش‌های مختلف سازمان برای تولید کالا آشنایی با فرآیند…

 • سرفصل های درس تحقیق در عملیات پیشرفته

  نام بسته درسی : تحقیق در عملیات پیشرفته ————————————————- فهرست: فصل اول: مدل سازي فصل دوم: برنامه ريزي خطي فصل سوم:روش سيمپلكس فصل چهارم: نظريه دوگانگي فصل پنجم : روابط كليدي و تحليل حساسيت فصل ششم…

 • سرفصل های ازمون دکتری مدیریت صنعتی

  دروس عمومی شامل:     زبان انگلیسی      استعداد تحصیلی دروس تخصصی: آمار و کاربرد آن در مدیریت مبانی سازمان و مدیریت اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام تحقیق در عملیات پیشرفته مدیریت تولید و…

 • سرفصل های درس نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری دولتی

  نام بسته درسی : تصمیم گیری وخط مشی گذاری ———————————————————— فهرست: فصل اول – کلیات خط مشی                                                                                                                        نگاه اولیه به خط مشی                                                                                                                                  انواع خط مشی                                                                                                                                            تعامل خط‌ مشی با عوامل سازمانی                                                                                                                    تعامل خط‌ مشی…

 • سرفصل های درس نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی

  نام بسته درسی : مبانی مدیریت دولتی ———————————————————– فهرست: فصل اول : فرایند مدیریت                                                                                                                       مقدمه                                                                                                                                               مفهوم مدیریت                                                                                                                                     اهمیت مدیریت                                                                                                                                    قلمرو مدیریت                                                                                                                                     نظریه اداری                                                                                                                                        مکتب روابط انسانی                                                                                                                               فصل دوم : دولت                                                                                                                                  مفهوم دولت                                                                                                                                        مفهوم درون مرزی…

 • سرفصل های ازمون دکتری مدیریت دولتی

  دروس عمومی شامل:     زبان انگلیسی      استعداد تحصیلی دروس تخصصی شامل: آمار و کاربرد آن در مدیریت مبانی سازمان و مدیریت اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی…

 • سرفصل های درس رفتار مصرف کننده

  نام بسته درسی : رفتار مصرف کننده —————————————— فهرست: فصل اول-قلمرو مصرف کنندگان                                                                                                                    قلمرو مصرف­کنندگان                                                                                                                                   رفتار مصرف­کنندگان: مردم در محل بازار                                                                                                           رفتار مصرف­ کننده چیست؟                                                                                                                             تأثیر مصرف­کنندگان بر راهبرد بازاریابی                                                                                                             تأثیر بازاریابی بر مصرف­کنندگان                                                    …

 • سرفصل های درس بازاریابی و مدیریت بازار

  نام بسته درسی : مدیریت بازاریابی ——————————————————————————————————– فهرست فصل اول – پایه های نظری بازاریابی                                                                                                               اجزای چرخه بازاریابی                                                                                                                                    ابعاد بازاریابی                                                                                                                                             گرایش ها و فلسفه های مختلف کسب و کار                                                                                                         تعریف برخی واژه ها                                                                                                                                    …

 • سرفصل های آزمون دکتری مدیریت بازرگانی

  دروس عمومی شامل:     زبان انگلیسی      استعداد تحصیلی دروس تخصصی: آمار و کاربرد آن در مدیریت مبانی سازمان و مدیریت اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام بازاریابی و مدیریت بازار رفتار مصرف کننده

 • سرفصل های درس رفتار سازمانی پیشرفته

  نام بسته درسی : رفتار سازمانی پیشرفته ———————————————————————– فهرست: فصل اول- رفتار سازمانی و مبانی رفتار فردی                                                                                                     مهارتهای مدیران                                                                                                                                  مدیران موفق ومدیران اثر   بخش                                                                                                   تعریف رفتارسازمانی                                                 جایگزین کردن دیدگاه شهودی با تحقیق…

 • سرفصل های درس منابع انسانی پیشرفته

  نام بسته درسی : مدیریت منابع انسانی پیشرفته ————————————————————————————- فهرست: بخش اول: شناخت مدیریت منابع انسانی فصل اول: مبانی منابع انسانی فصل دوم: رویکردها و تحقیقات تجربی در زمینه مدیریت منابع انسانی بخش دوم: فرآیند…

 • سرفصل های آزمون دکتری مدیریت

  دروس عمومی شامل:     زبان انگلیسی      استعداد تحصیلی دروس تخصصی: آمار و کاربرد آن در مدیریت مبانی سازمان و مدیریت اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام منابع انسانی پیشرفته رفتار سازمانی پیشرفته

 • سرفصل های درس نظریه های کارافرینی

  نام بسته درسی : نظریه های کارآفرینی ———————————————– فهرست: خلاصه كتاب كارآفريني هيستريچ ترجمه دكتر فيض بخش و دكتر تقي ياري خلاصه كتاب كارآفريني (تعاريف،نظريات و الگوها)  تاليف دكتر محمود احمدپور دارياني خلاصه كتاب جامع…

 • سرفصل های درس اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

  نام بسته درسی : اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام —————————————————————————— فهرست: اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام اصول مديريت اسلامي و الگوهاي آن نقش زمان و مكان در فهم و تحقق دين…

 • سرفصل های درس مبانی سازمان و مدیریت

  نام بسته درسی : مبانی سازمان و مدیریت —————————————————————————— فهرست: تعریف مدیریت سطوح مدیریت وظایف مدیریت نقش های مدیر تعریف سازمان ویژگی سازمان کمال یافته ساختارسازمانی مهم ترین فنون رسمی سازمان فلش کارت انواع ساختارهای…

 • سرفصل های آزمون دکتری کارافرینی

  دروس عمومی شامل:     زبان انگلیسی      استعداد تحصیلی دروس تخصصی: آمار و کاربرد آن در مدیریت مبانی سازمان و مدیریت اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام نظریه های کارافرینی

12