سرفصل های کنکور دکتری مطالعات زنان

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری آیین دادرسی کیفری

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مطالعات زنان – درس آیین دادرسی کیفری – منبع دکتری آیین دادرسی کیفری   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس آیین دادرسی کیفری کلیک کنید. – سرشناسه : آخ‍ون‍دی‌، م‍ح‍م‍ود،…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری کلیات آیین دادرسی کیفری

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مطالعات زنان – درس آیین دادرسی کیفری – منبع دکتری کلیات آیین دادرسی کیفری   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس آیین دادرسی کیفری کلیک کنید. – سرشناسه : گلدوست‌جویباری،…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری جنسیت، جامعه و جامعه شناسی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مطالعات زنان – درس جامعه شناسی جنسیت – منبع دکتری جنسیت، جامعه و جامعه شناسی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس جامعه شناسی جنسیت  کلیک کنید. – سرشناسه :…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری جامعه شناسی جنسیت

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مطالعات زنان – درس جامعه شناسی جنسیت – منبع دکتری جامعه شناسی جنسیت   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس جامعه شناسی جنسیت کلیک کنید. – سرشناسه : گ‍رت‌، اس‍ت‍ف‍ان‍ی‌…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری حقوق زن در اسلام

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مطالعات زنان – درس حقوق زن – منبع دکتری حقوق زن در اسلام   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس حقوق زن  کلیک کنید. – سرشناسه : ع‍ث‍م‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ ‏عنوان و…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری حقوق زن 

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مطالعات زنان – درس حقوق زن – منبع دکتری حقوق زن   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس حقوق زن  کلیک کنید. – سرشناسه : ملازهی، عبدالوهاب، ‏‫۱۳۳۵ – ‏…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری زن در قرآن

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مطالعات زنان – درس زن در قرآن – منبع دکتری زن در قرآن   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس زن در قرآن کلیک کنید. – سرشناسه : طب‍اطب‍ائ‍ی‌، سیدم‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌،…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری زن در قرآن

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه مطالعات زنان – درس زن در قرآن – منبع دکتری زن در قرآن   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس زن در قرآن کلیک کنید. – سرشناسه : باقری، مرضیه،…

 • سرفصل های درس آیین دادرسی کیفری

  نام بسته درسی : آئین دادرسی کیفری ———————————- فهرست: دفتر اول : قانون اساسی                                                                                                                               قضا در قانون اساسی                                                                                                                                    دفتر دوم : آئین دادرسی کیفری                                                                                                                      قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب                                                                                                   باب اول :…

 • سرفصل های درس جامعه شناسی جنسیت

  نام بسته درسی : جامعه شناسی جنسیت ——————————————— فهرست: تفاوت های جنسیتی جنسیت و زیست شناسی: تفاوت های طبیعی اجتماعی شدن جنسیتی برساختن اجتماعی جنسیت و جنس نظریه های نابرابری جنسیتی رویکردهای کارکردگرا رویکردهای فمینیستی…

 • سرفصل های درس حقوق زن

  نام بسته درسی : حقوق زن ———————————————————- فهرست: بخش اول : مهریه و حقوق مدنی بخش دوم :حمل جنین در احکام فقهی و حقوقی بخش سوم : پرداخت نفقه در قانون مدنی بخش چهارم :…

 • سرفصل های درس زن در قرآن

  نام بسته درسی : زن در قران ——————————————————————————————— فهرست: فصل اول – خلقت اولیه زن                                                                                                                          خلقت اوليه زن در عهد عتيق                                                                                                                          خلقت اوليه زن در عهد جديد                                                                                                                          خلقت اوليه زن در قرآن كريم                                                                                                                         خلقت…