سرفصل های کنکور دکتری زمین شناسی

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری ژئوتکتونیک

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه زمین شناسی تکتونیک – درس ژئوتکتونیک – منبع دکتری ژئوتکتونیک   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس ژئوتکتونیک کلیک کنید. – ‏سرشناسه : حاجی‌حسینلو، حسن، ‏‫۱۳۵۳…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری اصول اکتشاف ژئوشیمیایی

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه زمین شناسی اقتصادی – درس اکتشاف زمین شیمیایی – منبع دکتری اصول اکتشاف ژئوشیمیایی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس اکتشاف زمین شیمیایی کلیک کنید.…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری درآمدی بر سنگ شناسی آذرین

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه زمین شناسی پترولوژی – درس سنگ شناسی آذرین و دگرگونی – منبع دکتری درآمدی بر سنگ شناسی آذرین   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس سنگ…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری سنگ شناسی رسوبی

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه زمین شناسی پترولوژی – درس سنگ شناسی آذرین و دگرگونی – منبع دکتری سنگ شناسی رسوبی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس سنگ شناسی آذرین…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری اصول مهندسی خاک

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه زمین شناسی مهندسی – درس مکانیک خاک و سنگ – منبع دکتری اصول مهندسی خاک   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس مکانیک خاک و سنگ کلیک…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری درآمدی بر مکانیک سنگ

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه زمین شناسی مهندسی – درس مکانیک خاک و سنگ – منبع دکتری درآمدی بر مکانیک سنگ   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس مکانیک خاک و سنگ…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری زمین شناسی مهندسی کارست

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه زمین شناسی مهندسی – درس زمین شناسی مهندسی پیشرفته – منبع دکتری زمین شناسی مهندسی کارست   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس زمین شناسی مهندسی پیشرفته…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری زمین شناسی مهندسی پیشرفته

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه زمین شناسی مهندسی – درس زمین شناسی مهندسی پیشرفته – منبع دکتری زمین شناسی مهندسی پیشرفته   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس زمین شناسی مهندسی پیشرفته…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری هیدرولیک آبهای زیرزمینی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه زمین شناسی آب های زیرزمینی – درس هیدرولیک آب های زیرزمینی – منبع دکتری هیدرولیک آبهای زیرزمینی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس هیدرولیک آب های…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری هیدرولوژی و هیدرولیک آبهای زیرزمینی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه زمین شناسی آب های زیرزمینی – درس هیدروژئولوژی پیشرفته – منبع دکتری هیدرولوژی و هیدرولیک آبهای زیرزمینی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس هیدروژئولوژی پیشرفته کلیک…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری هیدروژئولوژی کارست

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه زمین شناسی آب های زیرزمینی – درس هیدروژئولوژی پیشرفته – منبع دکتری هیدروژئولوژی کارست   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس هیدروژئولوژی پیشرفته کلیک کنید. – سرشناسه…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری رسوب شناسی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی – درس رسوب شناسی پیشرفته – منبع دکتری رسوب شناسی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس رسوب شناسی پیشرفته کلیک کنید.…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری سنگهای رسوبی کربناته

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی – درس سنگ شناسی رسوبی – منبع دکتری سنگهای رسوبی کربناته   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس سنگ شناسی رسوبی کلیک…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری Sedimentary petrology

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی – درس سنگ شناسی رسوبی – منبع دکتری Sedimentary petrology   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس سنگ شناسی رسوبی کلیک کنید.…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری سنگ شناسی رسوبی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه زمین شناسی نفت – درس سنگ رسوبی پیشرفته – منبع دکتری سنگ شناسی رسوبی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس سنگ رسوبی پیشرفته کلیک کنید. –…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری زمین شناسی نفت

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه زمین شناسی نفت – درس زمین شناسی نفت پیشرفته – منبع دکتری زمین شناسی نفت   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس زمین شناسی نفت پیشرفته کلیک…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری زمین شناسی نفت

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه زمین شناسی نفت – درس زمین شناسی نفت پیشرفته – منبع دکتری زمین شناسی نفت   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس زمین شناسی نفت پیشرفته کلیک…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری میکروپالئونتولوژی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی – درس میکروفسیل – منبع دکتری میکروپالئونتولوژی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس میکروفسیل کلیک کنید. – سرشناسه :…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری میکروپالئونتولوژی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی – درس میکروفسیل – منبع دکتری میکروپالئونتولوژی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس میکروفسیل کلیک کنید. – سرشناسه :…

 • سرفصل های درس رسوب شناسی پیشرفته

  نام بسته درسی : رسوب شناسی پیشرفته ——————————————————————– فهرست  فصل اول: رسوب‌شناسي 1-1- مقدمه 1-2- كاربرد رسوب‌شناسي 1-3- روش مطالعه رسوبات وسنگ‌هاي رسوبي 1-3-1- مطالعات صحرايي يا سطح الارضي 1-3-2- مطالعات تحت الارضي 1-3-3- مطالعات…

 • سرفصل های درس سنگ شناسی رسوبی(کربناته و غیرکربناته)

  نام بسته : سنگ رسوبی (کربناته و غیر کربناته) ————————————————————————– فهرست  سنگ شناسی رسوبی (کربناته) سنگ‌شناسي رسوبي (غيركربناته) فصل اول: كليات و مفاهيم اساسي 1-1- مقدمه 1-2- تركيب شيميايي سنگ‌هاي رسوبي 1-3- ويژگي‌هاي سنگ‌هاي رسوبي…

 • سرفصل های درس سنگ رسوبی پیشرفته

  نام بسته : سنگ رسوبی پیشرفته —————————————————————— فهرست  مقدمه بخش اول-سنگ های رسوبی شیمیایی و بیوشیمیایی بخش دوم-سنگ‌های رسوبی آواری بخش سوم-سنگ های رسوبی ولکانی کلاستیک آزمون خودسنجی با پاسخ منابع   بخش هایی از…

 • سرفصل های درس زمین شناسی نفت و پیشرفته

  نام بسته : زمین شناسی نفت پیشرفته —————————————————————— فهرست بخش اول- زمین شناسی نفت بخش دوم – ژئوشیمی نفت بخش سوم- پتروفیزیک بخش چهارم – زمين شناسي كاربردي در اکتشافات نفت و گاز بخش پنجم…

 • سرفصل های درس زمین شناسی مهندسی و پیشرفته

  نام بسته درسی : زمین شناسی مهندسی و پیشرفته ————————————————————————– فهرست  فصل اول کلیات فصل دوم هوازدگی فصل سوم حرکت های توده ای فصل چهارم  آبهای زیرزمینی فصل پنجم زمین شناسی مهندسی در تونل فصل…

 • سرفصل های درس مکانیک خاک و سنگ

  نام بسته : مکانیک خاک و سنگ ————————————————————— فهرست مکانیک خاک خاك چیست؟ کانی های رسی روابط وزني – حجمي خاك سختي خاك و خواص پلاستيكي خاكهاي دانه‌ريز فعاليت طبقه‌بندي خاك‌ها طبقه بندی خاک های…

 • سرفصل های درس ژئوتکتونیک

  نام بسته : ژئوتکتونیک ———————————————————————- فهرست  فصل اول – مختصات فضایی خطها و الگوی بیرون زدگی ها هدف مسائل شیب ظاهری تصویر ارتوگرافیک راه حل های مثلثاتی نمودارهای خطی الگوی بیرون زدگی ها و خط…

 • سرفصل های درس زمین شناسی ساخت پیشرفته

  نام بسته : زمین ساخت پیشرفته ———————————————————————– فهرست  فصل اول– اندازه گیری موقعیت و مکان مقدمه چهارچوب مرجع موقعیت صفحات وضعیت‌های خطوط استفاده از قطب‌نما تعیین موقعیت نقاط با قطب‌نما فصل دوم– تفسیر و تهیه…

 • سرفصل های درس ژئوکروئولوژی

  نام بسته : ژئوکروئولوژی —————————————————————- فهرست  مقدمه وتعاریف اتم و ویژگی‌های آن اجزای تشکیل‌دهنده‌ی اتم ایزوتوپ‌های اتم‌ها روش‌های تلاشی اتم‌ها ساعت های زمین‌شناسی مفاهیم ضروری روشها و خطاهای سن سنجی تعیین سن نسبی جهت میدان…

 • سرفصل های درس سنگ شناسی(آذرین و دگرگونی)

  نام بسته : سنگ شناسی ————————————————————– فهرست  مقدمه ماگما مراحل انجماد ماگما توده های نفوذی توده های آتش فشانی ساخت و بافت سنگهای آذرین بافت انواع بافتهای هم بعد طبقه بندی سنگهای آذرین دسته های…

 • سرفصل های درس میکروفسیل(فرامینیفرها و غیر فرامینیفرها)

  نام بسته :میکروفسیل( فرامینیفرها و غیرفرامینیفرها) ———————————————————————————— فهرست  دیاتومه ها موجوداتی با منشاء نامشخص نانوفسیلهای آهکی (نانولیتها) کنودونت ها رادیولرها فرامینیفرا پارامترهای کنترل کننده فراوانی  بخش هایی از بسته درسی میکروفسیل ها  فصل اول :…

 • سرفصل های درس اکتشافات زمین شیمیایی

  نام بسته درسی : اکتشافات زمین شیمیایی ————————————————————————— فهرست  مقدمه مؤلف بخش اول : اصول و تعاریف 1- ژئوشیمی اکتشافی 1-1 تاریخچه علم ژئوشیمی اکتشافی 2- نقش ژئوشیمی اکتشافی در اکتشافات پتانسیل های  معدنی 3-…

 • سرفصل های درس کانسارها(آذرین،دگرگونی،رسوبی)

  نام بسته : کانسارهای آذرین و دگرگونی ——————————————————————————- فهرست مقدمه مؤلف فصل اول :  کانسارهای ماگمایی 1- کانسارهای همراه با توده های آذرین اولترامافیک و بازی 1-1- کانسارهای سولفیدی ماگمایی 1-2- کانسارهای کماتئیتی سولفید نیکل…

 • سرفصل های درس هیدرولیک آب های زیر زمینی

  نام بسته : هیدرولیک ———————————————————————————– فهرست فصل اول : کلیات فصل دوم: هیدرواستاتیک فصل سوم : آنالیز ابعادی و شبیه سازی فصل چهارم :قوانین اساسی حرکت سیالات، خطوط جریان در مجاری تحت فشار فصل پنجم…

 • سرفصل های درس هیدروژئولوژی پیشرفته

  نام بسته : هیدروژئولوژی پیشرفته —————————————————————————– فهرست  فصل اول کارست و عوامل موثر بر توسعه کارست تعادل شیمیایی در انحلال کربناتها و ثابت تعادلی آنها شاخص اشباع فصل دوم ژئومورفولوژی کارست اشکال سطحی کارست تراش…

 • سرفصل های درس زمین شناسی ایران

  نام بسته : زمین شناسی ایران —————————————————————————————————— فهرست  فصل اول پوسته ایران زمین جغرافیای دیرینه ایران فصل دوم کوهزاییهای مهم ایران پالئوزوئیک مزوزوئیک سنوزوئیک مطالعات پالئومغناطیس ایران فصل سوم پهنه های ساختاری ایران زاگرس زاگرس…