سرفصل های کنکور دکتری علوم شناختی

  • سرفصل های آزمون دکتری علوم شناختی

    دروس عمومی شامل:     زبان انگلیسی      استعداد تحصیلی دروس تخصصی شامل :  ریاضی عمومی 1و2 آمار روش تحقیق مبانی علوم شناختی مبانی علوم اعصاب

  • سرفصل های درس مبانی علوم اعصاب

    نام بسته درسی : مبانی علوم عصاب ———————————————————————————————— فهرست سلول‌های عصبیش ساختمان نورون طبقه‌بندی و تعداد نورون‌ها ساختمان سیناپس شیمیایی سلول‌های گلیال و تشکیل غشاء میلین سد خونی ـ مغزی اساس الکتروفیزیولوژی پتانسیل استراحت پتانسیل…

  • سرفصل های درس مبانی علوم شناختی

    نام بسته : مبانی علوم شناختی ———————————————————————————- فهرست انقلاب شناختی ضرورت تحول در نظام آموزش و پرورش سیر تحول نظریه‌های یادگیری و آموزش روش‌های مطالعه شناختی کاربردهای آموزشی پژوهش‌های شناختی مبانی فلسفی مبانی هستی شناختی…