سرفصل های کنکور دکتری علوم و فناوری نانو

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری اصول شیمی تجزیه

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه نانو شیمی – درس شیمی پایه – منبع دکتری اصول شیمی تجزیه   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس شیمی پایه  کلیک کنید.   – سرشناسه : اس‍ک‍وگ‌،…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری شیمی معدنی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه نانو شیمی – درس شیمی پایه – منبع دکتری شیمی معدنی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس شیمی پایه  کلیک کنید.   – سرشناسه : آق‍اب‍زرگ‌، ح‍س‍ی‍ن‌،…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری شیمی آلی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه نانو شیمی – درس شیمی پایه – منبع دکتری شیمی آلی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس شیمی پایه  کلیک کنید.   – سرشناسه : م‍ک‌م‍وری‌، ج‍ان‌‏‫،…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری ریاضی عمومی 2

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه نانو شیمی – درس ریاضیات عمومی – منبع دکتری ریاضی عمومی 2   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس ریاضیات عمومی  کلیک کنید.   – سرشناسه :…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری ریاضیات عمومی

    منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه نانو شیمی– درس ریاضی عمومی 1 و 2 – منبع دکتری ریاضیات عمومی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس ریاضی عمومی 1 و 2 کلیک…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری نانو تکنولوژی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه نانو فیزیک – درس مبانی نانو تکنولوژی –  منبع دکتری نانو تکنولوژی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس  مبانی نانو تکنولوژی کلیک کنید. – عنوان و نام…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری مبانی نانو تکنولوژی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه نانو فیزیک – درس مبانی نانو تکنولوژی –  منبع دکتری مبانی نانو تکنولوژی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس  مبانی نانو تکنولوژی کلیک کنید. – سرشناسه :…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری الکترودینامیک کلاسیک

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه نانو فیزیک – درس الکترودینامیک –  منبع دکتری الکترودینامیک کلاسیک   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس  الکترودینامیک کلیک کنید. – سرشناسه : ج‍ک‍س‍ون‌، ج‍ان‌ دی‍وی‍د،‏‫ ۱۹۲۵ –…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری مقدمه ای بر الکترودینامیک

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه نانو فیزیک – درس الکترودینامیک –  منبع دکتری مقدمه ای بر الکترودینامیک   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس  الکترودینامیک کلیک کنید. – سرشناسه : گ‍ری‍ف‍ی‍ت‍س‌، دی‍وی‍د ج‍ف‍ری‌، ‏‫۱۹۴۲…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری فیزیک مکانیک

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه نانو فیزیک – درس  فیزیک پایه 1و2و3– منبع دکتری فیزیک مکانیک   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس فیزیک پایه 1و2و3 کلیک کنید. – سرشناسه : ه‍ال‍ی‍دی‌، دی‍وی‍د،…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری مبانی فیزیک

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه نانو فیزیک – درس  فیزیک پایه 1و2و3– منبع دکتری مبانی فیزیک   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس فیزیک پایه 1و2و3 کلیک کنید. – سرشناسه : ه‍ال‍ی‍دی‌، دی‍وی‍د،…

 • سرفصل های درس مبانی نانوتکنولوژی

  نام بسته : مبانی نانوتکنولوژی ————————————————————————— فهرست  نانوتکنولوژی نانوساختار ها محدودیت کوانتومی بلورها عدد کئوردینانسی(CN) روشهای ساخت مواد نانوکریستالی اجسام رسانا و غیر رسانا رسانایی الکترونیکی در مواد جامد نظریه نواری جامدات و جرم موثر…

 • سرفصل های درس مباني نانو تكنولوژي

  نام بسته درسی: مبانی نانوتکنولوژی ——————————– فهرست: نانوتکنولوژی نانوساختار ها محدودیت کوانتومی بلورها عدد کئوردینانسی(CN) روشهای ساخت مواد نانوکریستالی اجسام رسانا و غیر رسانا رسانایی الکترونیکی در مواد جامد نظریه نواری جامدات و جرم موثر…

 • سرفصل های درس الكترو ديناميك

  نام بسته درسی:الکترودینامیک —————————- فهرست: فصل 1: مقدمه‌اي بر الكترواستاتيك و تابع گرين                                                                                                  پتانسيل الكترواستاتيك                                                                                                                                 توزيع بارهاي سطحي و دوقطبي‌ها و ناپيوستگي در ميدان الكتريكي و پتانسيل الكترواستاتيكي                                           معادلات لاپلاس و پواسون                                                                                                                             يكتايي تابع…

 • سرفصل های درس فيزيك پايه 1 و 2

  نام بسته درسی: فیزیک 1و2 ————————— فهرست: فصل  1 : اندازه­گیری و یکاها فصل  2 : بردارها فصل 3  : حرکت یک بعدی آزمون خودسنجی شماره 1 به همراه پاسخ تشریحی فصل 4  : حرکت…