سرفصل های کنکور دکتری مجموعه ریاضی

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع تحقیق در عملیات پیشرفته

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه ریاضی کاربردی – درس تحقیق در عملیات پیشرفته 1 – منبع تحقیق در عملیات پیشرفته   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس تحقیق در عملیات پیشرفته 1…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع تحقیق در عملیات پیشرفته

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه ریاضی کاربردی – درس تحقیق در عملیات پیشرفته 1 – منبع تحقیق در عملیات پیشرفته   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس تحقیق در عملیات پیشرفته 1…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع مقدمه ای بر آنالیز عددی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه ریاضی کاربردی – درس آنالیز عددی – منبع مقدمه ای بر آنالیز عددی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس آنالیز عددی کلیک کنید.   – سرشناسه…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع جبر خطی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه ریاضی کاربردی – درس مبانی ماتریس ها و جبر خطی – منبع جبر خطی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس  ماتریس ها و جبر خطی کلیک…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع جبر خطی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه ریاضی کاربردی – درس مبانی ماتریس ها و جبر خطی – منبع جبر خطی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس  ماتریس ها و جبر خطی کلیک…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع آنالیز حقیقی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه ریاضی کاربردی – درس آنالیز حقیقی  – منبع آنالیز حقیقی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس  آنالیز حقیقی کلیک کنید.   – سرشناسه : روی‍دن‌، ‏‫اچ.…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع آنالیز حقیقی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه ریاضی کاربردی – درس آنالیز حقیقی  – منبع آنالیز حقیقی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس  آنالیز حقیقی کلیک کنید.   – ‏سرشناسه : واع‍ظ پ‍ور،…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع آنالیز حقیقی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه ریاضی محض – درس آنالیز حقیقی  – منبع آنالیز حقیقی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس  آنالیز حقیقی کلیک کنید.   – ‏سرشناسه : واع‍ظ پ‍ور،…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع آنالیز حقیقی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه ریاضی محض – درس آنالیز حقیقی  – منبع آنالیز حقیقی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس  آنالیز حقیقی کلیک کنید.   – سرشناسه : روی‍دن‌، ‏‫اچ.…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع جبر خطی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه ریاضی محض – درس مبانی ماتریس ها و جبر خطی – منبع جبر خطی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس  ماتریس ها و جبر خطی کلیک…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع جبر خطی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه ریاضی محض – درس مبانی ماتریس ها و جبر خطی – منبع جبر خطی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس  ماتریس ها و جبر خطی کلیک…

 • سرفصل های درس آنالیز عددی

  نام بسته درسی : آنالیز عددی —————————————————- فهرست: فصل اول-تحلیل خطا                                                                                                                                                 نمایش اعداد                                                                                                                                              خطای گرد کردن و حساب ممیز شناور                                                                                                               حساب بازه‌ای؛ تخمین گرد کردن آماری                                                                                                            فصل دوم-درونیابی                                                                                                                                                   درونیابی                                                                                                                                                 الگوریتم نویل                                                                                                                                           روش دورنیابی…

 • سرفصل های درس تحقیق در عملیات پیشرفته

  نام بسته درسی : تحقیق در عملیات پیشرفته ——————————————————————– فهرست: مسائل برنامه ریزی خطی ساختار مسئله بهینه­ سازی خطی ساختار فضای شدنی دیدگاه جبری نقاط رأسی ارتباط بین نقاط راسی و جواب­های پایه­ای شدنی بررسی…

 • سرفصل های درس آنالیز حقیقی

  نام بسته درسی : آنالیز حقیقی ———————————— فهرست: فصل اول : نظریة مجموعه‌ها                                                                                                                          تابع‌ها اشتراک هر دستة دلخواه e اصل ماکسیمال هاوسدورف                                                                                                                            خوش ترتیبی و عددهای ترتیبی شمارش‌پذیر فصل دوم :دستگاه عددهای حقیقی                                                                                                               اصل‌های موضوع…

 • سرفصل های درس مبانی آنالیز عددی

  نام بسته درسی : آنالیز عددی ———————————————– فهرست: فصل اول-تحلیل خطا                                                                                                                                                 نمایش اعداد                                                                                                                                              خطای گرد کردن و حساب ممیز شناور                                                                                                               حساب بازه‌ای؛ تخمین گرد کردن آماری                                                                                                            فصل دوم-درونیابی                                                                                                                                                   درونیابی                                                                                                                                                 الگوریتم نویل                                                                                                                                           روش دورنیابی…

 • سرفصل های درس مبانی ماتریس ها و جبر خطی

  نام بسته درسی : مبانی ماتریس ها و جبر خطی ———————————————————————— فهرست: ماتریس‌ها و اعمال جبری روی آن‌ها                                                                                                                 میدان                                                                                                                                                     ماتریس                                                                                                                                                   دستگاه معادله‌ی خطی                                                                                                                                ماتریس‌های وارون‌پذیر                                                                                                                                 دترمینان                                                                                                                                                 بسط لاپلاس برحسب ستون اول                                                                                                                     خواص دترمینان                                                                                                                                         دترمینان و…

 • سرفصل های ازمون دکتری ریاضی کاربردی

  دروس عمومی شامل:     زبان انگلیسی      استعداد تحصیلی دروس تخصصی شامل: مبانی ماتریس ها و جبر خطی آنالیز عددی آنالیز حقیقی تحقیق در عملیات پیشرفته