سرفصل های کنکور دکتری مجموعه علوم دریا

 • معرفی منابع دکتری

   معرفی منبع دکتری جانورشناسی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه زیست شناسی دریا – درس جانورشناسی دریا  – منبع دکتری جانورشناسی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس جانورشناسی دریا کلیک کنید. – سرشناسه : ه‍ی‍ک‍م‍ن‌، ک‍ل‍ی‍ول‍ن‍د،…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری زیست شناسی دریا

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه زیست شناسی دریا – درس زیست شناسی دریا  – منبع دکتری زیست شناسی دریا   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس زیست شناسی دریا کلیک کنید. –…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری فیزیولوژی ماهیان

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه زیست شناسی دریا – درس فیزیولوژی جانوران آبزی  – منبع دکتری فیزیولوژی ماهیان   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس فیزیولوژی جانوران آبزی کلیک کنید. – عنوان…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری مجموعه فیزیولوژی ماهی و آبزیان

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه زیست شناسی دریا – درس فیزیولوژی جانوران آبزی  – منبع دکتری مجموعه فیزیولوژی ماهی و آبزیان   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس فیزیولوژی جانوران آبزی کلیک…

 • معرفی منابع دکتری

  معرفی منبع دکتری فیزیک عمومی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه فیزیک دریا – درس فیزیک عمومی  – منبع دکتری فیزیک عمومی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس فیزیک عمومی کلیک کنید.   – ‏سرشناسه : روش‍ن‌…

 • معرفی منبع دکتری فیزیک عمومی

  منابع آزمون دکتری تخصصی – مجموعه فیزیک دریا – درس فیزیک عمومی  – منبع دکتری فیزیک عمومی   پیشنهاد ویژه : میتوانید برای مشاهده سرفصل های درس فیزیک عمومی کلیک کنید.   – سرشناسه : آل‍ون‍س‍و،…

 • سرفصل های درس فیزیولوژی جانوران ابزی

  نام بسته درسی : فیزیولوژی جانوران ابزی ——————————————————- فهرست: فصل اول: تأثيرات pH آب بر انتقال گازها و يون ها از آبشش ماهي ها نوسانات سطح كلسيم و اجزاي مرفولوژيكي تنظيم اسيد- باز تغییرات مرفولوژیکی…

 • سرفصل های درس زیست شناسی دریا

  نام بسته درسی : زیست شناسی دریا —————————————————— فهرست: اقيانوس شناسي تاريخچه بيولوژي دريا تقسيم بندي اقيانوس ها تقسيم بندي  آب اقيانوس ها به صورت افقي تقسيم بندي آب اقيانوس ها به صورت عمودي اكوسيستم Ecosystem…

 • سرفصل های درس جاورشناسی دریا

  نام بسته درسی : جانور شناسی دریا ——————————————— فهرست: بی مهرگان اسفنج ها مرجانیان شانه داران کرم ها نرمتنان Arthropods خارپوستان مهره داران ماهی ها خزندگان آبزی پرنده های دریایی پستانداران دریایی آزمون خودسنجی با…

 • سرفصل های درس بوم شناسی پیشرفته دریا

  نام بسته درسی : بوم شناسی پیشرفته دریا ——————————————————————— فهرست: فصل اول: تعریف اکولوژی واکوسیستم آبی انواع اکوسیستم آبی ویژگی های آب دریا اطلاعات اساسی شیمیایی آب اطلاعات اساسی آب مولکول آب: ظرفیت گرمایی: چگالی…