،همایش ملی آمایش علم و فناوری

  • همایش ملی آمایش علم و فناوری

    پژوهشکده آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) برگزار میکند ،همایش ملی آمایش علم و فناوری در سال جاری اجرا می گردد ، از محاسن این همایش :  ارائه مقالات برگزیده در همایش چاپ چکیده…