آب و توسعه پایدار

  • دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی

    در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و تحت حمایت سیویلیکا در شهر ساری برگزار می شود. کاهش نزولات جوی در سال­های اخیر، رشد جمعیت، برداشت بی رویه از منابع آب…