آخرین لیست نشریات

  • مجلات معتبر داخلی و خارجی زبانشناسی

    رشته زبان‌شناسی بررسی می­کند که چگونه زبان‌ها این امکان را برای گویش های مختلف فراهم می کند تا عقاید و احساساتشان را به یکدیگر منتقل کنند؛ چگونه سبک‌ها و گونه ­های متعدد زبانی بوجود می­…