آرامش خاطر

  • مسیر دوم پیشنهادی برای موفقیت در آزمون دکتری

    مطلبی را که با آرامش بخوانید بھتر می توانید بیاموزید ، در سخت ترین شرایط و حتی کوتاھترین زمان نباید مضطرب باشید و سعی کنید در این مدت کوتاه با آرامش خاطر مطالعه کنید. مطالعه بدون اضطراب…