آرامش

  • شیوه های کنترل استرس در ازمون phd

    یکی از راهکارهای موثر در کاهش اضطراب کنکور دکتری تن آرامی است. در این تکنیک عضلات بدن برای مدت کوتاهی به طور ارادی منقبض گردیده و سپس به حالت آرامش بر می گردد. اين كار…

  • مشاوره تکمیلی دنبال رضایت این و آن نباشید!

    زندگی پر است از قضاوت دیگران درباره ما. قضاوت‌هایی که بیشتر اوقات بد و گاهی خوب هستند. با توجه به موقعیت‌های زندگی‌تان و به کمک عقل و درایت خودتان بهترین گزینه‌ها را انتخاب کنید. کاری…

  • مسیر دوم پیشنهادی برای موفقیت در آزمون دکتری

    مطلبی را که با آرامش بخوانید بھتر می توانید بیاموزید ، در سخت ترین شرایط و حتی کوتاھترین زمان نباید مضطرب باشید و سعی کنید در این مدت کوتاه با آرامش خاطر مطالعه کنید. مطالعه بدون اضطراب…