آزمایشگاه تعامل انسان

  • سومین کارگاه تابستانه ربات های موازی در ایران

      به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی کشور؛سومین کارگاه تابستانه ربات های موازی تاریخ های ۱۱ تا ۱۳ مرداد ماه ۹۶ و با تمرکز روی طراحی، بهینه سازی، شناسایی، مدل سازی وکنترل ربات های موازی،…