آزمون تخصصی

  • پردیس دانشگاه یا پردیس خودگردان

    پردیس دانشگاهی که نام کامل آن پردیس دانشگاهی خودگردان است، به شعبه هایی از دانشگاه های دولتی اطلاق می  شود که در قبال دریافت هزینه، دانشجو پذیرش می کنند. دانشجویان و متقاضیان می توانند از طریق آزمون اختصاصی…