آزمون تصدی منصب قضا

  • ثبت نام آزمون تصدی منصب قضا

    مهلت تمدید شده ثبت نام : از روز یکشنبه 21 آبان تا پایان روز پنج شنبه 25 آبان است. توجه ویژه : در طی مراحل ثبت نام از کلیک برروی دکمه Back  و باز کردن بیش از یک صفحه…