آزمون جامع دکترا

  • شرایط شرکت در آزمون جامع دکتری

    شرایط ورود به دوره ی دکتری دانشجويان مقطع دكتراي تخصصي جهت شركت در امتحان جامع بايد داراي شرايط ذيل باشند: ۱- كليه دروس مرحله آموزشي را برابر سرفصل رشته مربوط گذرانده باشند. ۲- ميانگين كل نمرات آنها…