آزمون دكتري

  • نکات کلیدی تکمیل ظرفیت آزمون دکتری

    تکمیل ظرفیت یک فرصت جدید برای داوطلبان ازمون دکتری است که با تراز و رتبه ی نزدیک به رشته ی مورد پذیرش قبول نشده اند. پس برای داوطلبانی که فاصله زیادی با تراز و رتبه…