آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی سال ۹۷

  • ضرایب دکتری 97 گروه علوم پزشکی اعلام گردید

    به گزارش معاون پژوهشی phdphd، با توجه به تصمیمات گرفته شده در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد مواد آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی سال ۹۷، آزمون های کتبی به سبک G.R.E موضوعی (Graduate…