آزمون دکتری دانشگاه آزاد

  • انتخاب رشته آزمون دکتری دانشگاه آزاد

    معاون آموزشی دانشگاه آزاد اعلام کرد: انتخاب رشته داوطلبان دوره دکترا تخصصی سال ۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی هفته دوم اردیبهشت ماه آغاز می شود. فرهاد حسین زاده لطفی گفت: کلیه داوطلبانی که با توجه به…