آزمون دکتری دانشگاه مدرسی معارف

  • شرایط و زمان آزمون دکتری دانشگاه مدرسی معارف اسلامی

    دانشگاه معارف اسلامی برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۷ از طریق برگزاری آزمون اختصاصی دکتری از میان طلاب واجد شرایط دانشجو می‌پذیرد. دانشگاه معارف اسلامی وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، به…