آزمون دکتری درس سیاست شناسی

  • سرفصل های درس سیاست شناسی

    نام بسته : سیاست شناسی —————————————————————— فهرست فصل اول – کلیات علم سیاست مقدمه فایده علم سیاست مبانی علم مفهوم سیاست     مفهوم سیاست از نگاه متفکران غربی     مفهوم سیاست از نگاه متفکران مسلمان…