آزمون دکتری سراسری و آزاد

  • نحوه امتیاز مجلات در مصاحبه دکتری چگونه است؟

    بعد از برگزاری آزمون دکتری سراسری و آزاد مصاحبه برگزار میشود که در ماه های اردیبهشت تا خرداد ماه برگزار می گردد. برای ورود به دکترا باید رزومه قابل قبولی داشت. رزومه متقاضیان مصاحبه دکترا…