آزمون دکتری شعبه دوبی دانشگاه پیام نور

  • ثبت نام آزمون دکتری شعبه دوبی دانشگاه پیام نور

        به نقل از دانشگاه پیام نور، مرکز بین الملل – شعبه دوبی برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ (نوبت پنجم) در دوره دکتری تخصصی دانشجو می پذیرد. داوطلبان آزمون دوره دکتری تخصصی (ph.D) مرکز بین…