آزمون دکتری گروه علوم پایه

  • نحوه درس خواندن برای آزمون دکتری گروه علوم پایه

    اولین گام برای قبولی در آزمون دکتری گروه علوم پایه ، داشتن برنامه درسی آزمون دکتری ، دانش در مورد نحوه درس خواندن برای این گروه آزمایشی و در اختیار داشتن منابع معتبر است(برای دریافت سرفصلهای آزمون…