آزمون روانشناسی، آزمون تخصصی روانشناسی،دکترا روانشناسی،ذکتری سراسری،دکتری آزاد،منابع تخصصی روانشناسی عمومی،منابع روانشناسی،دکترا 97

  • سرفصل های آزمون دکتری روانشناسی

    دروس عمومی شامل:     زبان انگلیسی      استعداد تحصیلی دروس تخصصی شامل: آمار روش تحقیق آسیب شناسی روانی نوروسایکولوژی روانشناسی رشد