آزمون زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور

  • جزئیات آزمون زبان ETPUN

    آزمون ETPNU چیست؟ به آزمون زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور گفته می شود که مانند آزمون تافل کاغذی است و بصورت دوره ای برای دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور برگزار می شود. قابل توجه است که…