آزمون زبان انگلیسی MSRT

  • امروز آخرین مهلت ثبت نام در آزمون MSRT

    به گزارش معاون پژوهشی phdphd، آزمون زبان انگلیسی MSRT در تاریخ 8 دی ماه برگزار خواهد شد.امروز 25 آذر 96 آخرین مهلت ثبت نام در آزمون زبان انگلیسی MSRT دی ماه خواهد بود.( جهت کسب…